…ських, селищних та сільських |
|   |  |бюджетів                       |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів |
|   |  |і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів    |
|   |  |розпорядникам коштів.                |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми коштів     |
|   |  |загального фонду місцевих бюджетів, що надходять   |
|   |  |у встановленому порядку до бюджетних установ.    |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми,        |
|   |  |що перераховуються на поточні рахунки розпорядників |
|   |  |коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники |
|   |  |коштів, та повернення помилково зарахованих коштів. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2544| П |Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних |
|   |  |бюджетів цільового характеру             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2545| П |Кошти районних, міських, селищних та сільських    |
|   |  |бюджетів цільового характеру             |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів |
|   |  |на цільові програми.                 |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми місцевих    |
|   |  |бюджетів на визначені власниками цілі.        |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться використання коштів |
|   |  |або повернення помилково зарахованих коштів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2546| П |Вклади (депозити) місцевих бюджетів         |
|   |  |Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів),   |
|   |  |що розміщені бюджетними установами.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми розміщених   |
|   |  |клієнтами вкладів (депозитів).            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |вкладів (депозитів).                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2548| П |Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами місцевих бюджетів.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 255|Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального  |
|   |фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст |
|   |Києва і Севастополя                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2552| П |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються    |
|   |  |за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим    |
|   |  |та обласних бюджетів                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках   |
|   |  |(акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками  |
|   |  |та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові|
|   |  |рахунки за кожним видом розрахунків. Режим рахунків |
|   |  |за акредитивами, чеками та за разовими заліками   |
|   |  |визначається нормативно-правовими актами       |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, |
|   |  |що призначені для забезпечення розрахунків.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2553| П |Кошти бюджетних установ, що включаються       |
|   |  |до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки |
|   |  |Крим та обласних бюджетів              |
|   |  |Призначення рахунку: облік власних надходжень    |
|   |  |установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету  |
|   |  |Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів,   |
|   |  |у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ;  |
|   |  |коштів, що отримані бюджетними установами      |
|   |  |на виконання окремих доручень; інших власних     |
|   |  |надходжень бюджетних установ.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, |
|   |  |що надходять клієнтам і включаються до доходів    |
|   |  |спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим|
|   |  |та обласних бюджетів.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми видатків     |
|   |  |спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим|
|   |  |та обласних бюджетів за дорученнями клієнтів.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2554| П |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються    |
|   |  |за рахунок районних, міських, селищних та сільських |
|   |  |бюджетів                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках   |
|   |  |(акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками  |
|   |  |та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові|
|   |  |рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим |
|   |  |рахунків за акредитивами, чеками та за разовими   |
|   |  |заліками визначається нормативно-правовими актами  |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, |
|   |  |призначених для забезпечення розрахунків.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2555| П |Кошти бюджетних установ, що включаються       |
|   |  |до спеціальних фондів районних, міських, районних  |
|   |  |у містах, селищних та сільських бюджетів       |
|   |  |Призначення рахунку: облік власних надходжень    |
|   |  |установ, що утримуються за рахунок коштів районних, |
|   |  |міських, районних у містах, селищних та сільських  |
|   |  |бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних |
|   |  |установ; коштів, що отримані бюджетними установами  |
|   |  |на виконання окремих доручень; інших власних     |
|   |  |надходжень бюджетних установ.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, |
|   |  |що надходять клієнтам і включаються до доходів    |
|   |  |спеціальних фондів районних, міських, районних    |
|   |  |у містах, селищних та сільських бюджетів.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми видатків     |
|   |  |спеціальних фондів районних, міських, районних    |
|   |  |у містах, селищних та сільських бюджетів       |
|   |  |за дорученнями клієнтів.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2558| П |Нараховані витрати за коштами бюджетних установ,   |
|   |  |що включаються до спеціального фонду бюджетів    |
|   |  |Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва   |
|   |  |і Севастополя                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за власними надходженнями установ, що утримуються  |
|   |  |за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки   |
|   |  |Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, |
|   |  |міських, районних у містах, селищних та сільських  |
|   |  |бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних |
|   |  |установ; коштів, що отримані бюджетними установами  |
|   |  |на виконання окремих доручень; інших власних     |
|   |  |надходжень бюджетних установ.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 256|Кошти позабюджетних фондів                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2560| П |Державні позабюджетні фонди             |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів державних     |
|   |  |позабюджетних фондів, що створюються відповідно   |
|   |  |до законодавства України, а також сум кредиторської |
|   |  |заборгованості банку за операціями щодо виплати   |
|   |  |пенсій та здійснення інших видатків за рахунок    |
|   |  |коштів, що отримані від Пенсійного фонду України   |
|   |  |та органів соціального захисту населення.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень   |
|   |  |до фондів, а також суми, що отримані банком     |
|   |  |від Пенсійного фонду України та органів соціального |
|   |  |захисту населення за операціями щодо виплати пенсій |
|   |  |та здійснення інших видатків за рахунок коштів    |
|   |  |Пенсійного фонду України та органів соціального   |
|   |  |захисту населення.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми за дорученням  |
|   |  |фондів, а також суми погашення кредиторської     |
|   |  |заборгованості банку за операціями щодо виплати   |
|   |  |пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів |
|   |  |Пенсійного фонду України та органів соціального   |
|   |  |захисту населення.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2561| П |Галузеві позабюджетні фонди             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2562| П |Регіональні позабюджетні фонди            |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів позабюджетних   |
|   |  |фондів, які створюються відповідно до законодавства |
|   |  |України.                       |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми надходжень   |
|   |  |до фондів.                      |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться платежі       |
|   |  |за дорученнями фондів.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2565| П |Цільові кошти позабюджетних фондів          |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів позабюджетних   |
|   |  |фондів для здійснення цільових платежів.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми,        |
|   |  |що перераховують позабюджетні фонди на визначені   |
|   |  |ними цілі.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться використання коштів. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2568| П |Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів  |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами позабюджетних фондів.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 257|Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2570| П |Кошти державного бюджету для виплат         |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів для проведення   |
|   |  |готівкових виплат з Державного бюджету України,   |
|   |  |а також сум кредиторської заборгованості банку    |
|   |  |за операціями щодо виплати пенсії з Державного    |
|   |  |бюджету України.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |у тому числі за операціями щодо виплат соціального  |
|   |  |характеру, що надходять у встановленому порядку   |
|   |  |від органів Державного казначейства України.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми видатків     |
|   |  |як готівкою, так і шляхом перерахування коштів    |
|   |  |на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних   |
|   |  |осіб, а також суми погашення кредиторської      |
|   |  |заборгованості банку за операціями щодо виплати   |
|   |  |пенсій.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2571| П |Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових  |
|   |  |виплат готівкою                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що перераховуються|
|   |  |Державним казначейством України для здійснення    |
|   |  |цільових виплат готівкою.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що перераховує Державне казначейство України     |
|   |  |на визначені цілі.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться виплата коштів    |
|   |  |готівкою.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2572| П |Кошти місцевих бюджетів для виплат          |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів для проведення   |
|   |  |виплат з місцевих бюджетів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку від органів Державного    |
|   |  |казначейства України.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми видатків     |
|   |  |як готівкою, так і шляхом перерахування коштів    |
|   |  |на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних   |
|   |  |осіб.                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  26|Кошти клієнтів банку                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 260|Кошти на вимогу суб'єктів господарювання         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2600| АП |Кошти на вимогу суб'єктів господарювання       |
|   |  |Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів)    |
|   |  |на вимогу суб'єктів господарювання (крім       |
|   |  |небанківських фінансових установ), у тому числі   |
|   |  |поточні рахунки суб'єктів господарювання       |
|   |  |та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.   |
|   |  |На цьому рахунку також обліковуються суми,      |
|   |  |що перераховуються клієнтами для формування     |
|   |  |статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних  |
|   |  |осіб;                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням власників рахунків згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають|
|   |  |примусовому стягненню відповідно до законодавства  |
|   |  |України; суми, що обумовлені договором між банком  |
|   |  |та клієнтом - власником рахунку; надані кредити   |
|   |  |овердрафт.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів  |
|   |  |овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої  |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2601| П |Поточні рахунки банку-управителя з довірчого     |
|   |  |управління                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками|
|   |  |банку-управителю згідно з договорами довірчого    |
|   |  |управління, та розрахунків за операціями довірчого  |
|   |  |управління.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у порядку, установленому для довірчих операцій.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахування  |
|   |  |коштів згідно з договором довірчого управління,   |
|   |  |у тому числі суми повернення коштів установникам.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2602| П |Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання     |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках   |
|   |  |(кошти до настання дати валютування, акредитиви,   |
|   |  |розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, |
|   |  |кошти, отримані як грошове покриття, тощо).     |
|   |  |В аналітичному обліку відкриваються окремі особові  |
|   |  |рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків.    |
|   |  |Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими|
|   |  |чеками та разовими заліками визначається       |
|   |  |нормативно-правовими актами Національного банку   |
|   |  |України та згідно з Уніфікованими правилами     |
|   |  |і звичаями для документарних акредитивів ( 988_003 ),|
|   |  |опублікованими Міжнародною торговельною палатою.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, |
|   |  |призначених для забезпечення розрахунків.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2603| П |Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання     |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що підлягають   |
|   |  |розподілу або додатковому попередньому контролю,   |
|   |  |у тому числі сум коштів в іноземній валюті,     |
|   |  |що підлягають обов'язковому продажу.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань   |
|   |  |згідно з режимом роботи рахунків.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2604| П |Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі  |
|   |  |використання яких обумовлені окремими законодавчими |
|   |  |актами України.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |на рахунки.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат      |
|   |  |і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2605| АП |Кошти на вимогу суб'єктів господарювання       |
|   |  |для здійснення операцій з використанням платіжних  |
|   |  |карток                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів|
|   |  |господарювання (крім небанківських фінансових    |
|   |  |установ) для здійснення операцій з використанням   |
|   |  |платіжних карток; надані кредити овердрафт.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням держателів платіжних карток |
|   |  |згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів,    |
|   |  |що підлягають примусовому стягненню відповідно    |
|   |  |до законодавства України; надані кредити овердрафт. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки          |
|   |  |клієнтів - держателів платіжних карток згідно    |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів  |
|   |  |овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої  |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2606| П |Цільові кошти на фінансування ЄВРО - 2012      |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі  |
|   |  |використання яких обумовлені законодавством України. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень   |
|   |  |згідно з режимом функціонування рахунків.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2607| А |Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані |
|   |  |суб'єктам господарювання               |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам     |
|   |  |господарювання (крім небанківських фінансових    |
|   |  |установ).                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2608| П |Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів  |
|   |  |господарювання                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами на вимогу суб'єктів господарювання (крім |
|   |  |небанківських фінансових установ).          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 261|Строкові кошти суб'єктів господарювання          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2610| П |Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів     |
|   |  |господарювання                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів |
|   |  |(депозитів) суб'єктів господарювання.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від суб'єктів господарювання       |
|   |  |на короткострокові вклади (депозити).        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |короткострокових вкладів (депозитів).        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2611| П |Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання   |
|   |  |за операціями репо                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що отримані    |
|   |  |від суб'єктів господарювання за операціями репо.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від суб'єктів господарювання       |
|   |  |за операціями репо.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми,         |
|   |  |що перераховуються суб'єктам господарювання     |
|   |  |за операціями репо.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2615| П |Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів      |
|   |  |господарювання                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів  |
|   |  |(депозитів) суб'єктів господарювання.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від суб'єктів господарювання       |
|   |  |на довгострокові вклади (депозити).         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |довгострокових вкладів (депозитів).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2616|КП |Неамортизований дисконт за строковими коштами    |
|   |  |суб'єктів господарювання               |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за строковими коштами, що отримані від суб'єктів   |
|   |  |господарювання.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2617| П |Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів|
|   |  |господарювання                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими коштами, що отримані від суб'єктів    |
|   |  |господарювання.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду та   |
|   |  |неамортизована частина премії в разі дострокового  |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2618| П |Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів  |
|   |  |господарювання                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за строковими коштами суб'єктів господарювання.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 262|Кошти на вимогу фізичних осіб               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2620| АП |Кошти на вимогу фізичних осіб            |
|   |  |Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів)    |
|   |  |на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні    |
|   |  |рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані |
|   |  |кредити овердрафт.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням власників рахунків згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають|
|   |  |примусовому стягненню відповідно до законодавства  |
|   |  |України; надані кредити овердрафт.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів  |
|   |  |овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої  |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2622| П |Кошти в розрахунках фізичних осіб          |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках   |
|   |  |(кошти до настання дати валютування, акредитиви,   |
|   |  |грошове покриття тощо). В аналітичному обліку    |
|   |  |відкриваються окремі особові рахунки клієнтам    |
|   |  |за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків  |
|   |  |визначається нормативно-правовими актами       |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, |
|   |  |призначених для забезпечення розрахунків.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2625| АП |Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення     |
|   |  |операцій з використанням платіжних карток      |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних |
|   |  |осіб для здійснення операцій з використанням     |
|   |  |платіжних карток; надані кредити овердрафт.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням держателів платіжних карток |
|   |  |згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів,    |
|   |  |що підлягають примусовому стягненню відповідно    |
|   |  |до законодавства України; надані кредити овердрафт. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки          |
|   |  |клієнтів - держателів платіжних карток згідно    |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів  |
|   |  |овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої  |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2627| А |Нараховані доходи за кредитами овердрафт,      |
|   |  |що надані фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2628| П |Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб|
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами на вимогу фізичних осіб.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 263|Строкові кошти фізичних осіб               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2630| П |Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб   |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів |
|   |  |(… Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz