…_bla">| | |на рахунок простроченої заборгованості. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2135| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що  |
|   |  |надані органам місцевого самоврядування       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |іпотечними кредитами, що надані органам місцевого  |
|   |  |самоврядування.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |наданими кредитами.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2136| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що |
|   |  |надані органам місцевого самоврядування       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом    |
|   |  |органам місцевого самоврядування.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за   |
|   |  |наданими кредитами.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2137| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, |
|   |  |що надані органам місцевого самоврядування      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2138| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|   |  |органам місцевого самоврядування           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2139| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними     |
|   |  |кредитами, що надані органам місцевого самоврядування|
|   |  |Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються|
|   |  |відповідно суми простроченої заборгованості за    |
|   |  |наданими іпотечними кредитами; суми нарахованих   |
|   |  |доходів та прострочених нарахованих доходів за    |
|   |  |іпотечними кредитами, що надані органам місцевого  |
|   |  |самоврядування.                   |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться відповідно суми   |
|   |  |простроченої заборгованості за наданими кредитами;  |
|   |  |суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми |
|   |  |прострочених нарахованих доходів за наданими     |
|   |  |кредитами.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за наданими кредитами;  |
|   |  |суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми |
|   |  |списання безнадійної заборгованості.         |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  22|Кредити, що надані фізичним особам            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 220|Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2202| А |Короткострокові кредити на поточні потреби,     |
|   |  |що надані фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів |
|   |  |на поточні потреби, що надані фізичним особам.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми заборгованості, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2203| А |Довгострокові кредити на поточні потреби,      |
|   |  |що надані фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів  |
|   |  |на поточні потреби, що надані фізичним особам.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми заборгованості, що перераховані |
|   |  |на відповідні рахунки простроченої та сумнівної   |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2205|А  |Неамортизована премія за кредитами на поточні    |
|   |  |потреби, що надані фізичним особам          |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |кредитами на поточні потреби, що надані фізичним   |
|   |  |особам.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |наданими кредитами.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2206| КА |Неамортизований дисконт за кредитами         |
|   |  |на поточні потреби, що надані фізичним особам    |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за кредитами на поточні потреби, що надані      |
|   |  |з дисконтом фізичним особам.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту    |
|   |  |за наданими кредитами.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів         |
|   |  |за звітний період.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2207| А |Прострочена заборгованість за кредитами       |
|   |  |на поточні потреби, що надані фізичним особам    |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за кредитами на поточні потреби,   |
|   |  |що надані фізичним особам.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми простроченої   |
|   |  |заборгованості за наданими кредитами.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за наданими кредитами; суми      |
|   |  |списання безнадійної заборгованості.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2208| А |Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби,  |
|   |  |що надані фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним |
|   |  |особам.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2209| А |Прострочені нараховані доходи за кредитами      |
|   |  |на поточні потреби, що надані фізичним особам    |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за кредитами на поточні потреби, що надані  |
|   |  |фізичним особам.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 221|Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2211| А |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним   |
|   |  |особам                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік переданих у користування |
|   |  |фізичним особам основних засобів за договорами    |
|   |  |фінансового лізингу (оренди).            |
|   |  |За дебетом рахунку відображається вартість основних |
|   |  |засобів, що надані у фінансовий лізинг (оренду).   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом (орендою);   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2215| А |Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що   |
|   |  |наданий фізичним особам               |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за | 
|   |  |фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |фінансовим лізингом.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2216| КА |Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що  |
|   |  |наданий фізичним особам               |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за фінансовим лізингом, що наданий з дисконтом    |
|   |  |фізичним особам.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту    |
|   |  |за фінансовим лізингом.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2217| А |Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що|
|   |  |наданий фізичним особам               |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом, що      |
|   |  |наданий фізичним особам.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми простроченої   |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за фінансовим лізингом; |
|   |  |суми списаної безнадійної заборгованості.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2218| А |Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий |
|   |  |фізичним особам                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам. |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунки прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2219| А |Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом,|
|   |  |що наданий фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за фінансовим лізингом, що наданий фізичним |
|   |  |особам.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 222|Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним   |
|   |особам                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2220| А |Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним |
|   |  |особам                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитів, що надані    |
|   |  |за врахованими векселями фізичним особам до настання |
|   |  |строку їх платежу.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості врахованих векселів.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |під час настання строку платежу за векселем; суми  |
|   |  |заборгованості, що перераховані на рахунок      |
|   |  |простроченої заборгованості.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2226| КА |Неамортизований дисконт за врахованими векселями   |
|   |  |фізичних осіб                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за врахованими векселями фізичних осіб, що придбані |
|   |  |з дисконтом.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під час|
|   |  |придбання векселів.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2227| А |Прострочена заборгованість за кредитами, що надані  |
|   |  |за врахованими векселями фізичним особам       |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за кредитами, що надані за врахованими|
|   |  |векселями фізичним особам.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми простроченої   |
|   |  |заборгованості за врахованими векселями.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за врахованими векселями;|
|   |  |суми списання безнадійної заборгованості.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2228| А |Нараховані доходи за кредитами, що надані      |
|   |  |за врахованими векселями фізичним особам       |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за кредитами, що надані за врахованими векселями   |
|   |  |фізичним особам.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2229| А |Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані|
|   |  |за врахованими векселями фізичним особам       |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за кредитами, що надані за врахованими    |
|   |  |векселями фізичним особам.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 223 |Іпотечні кредити, що надані фізичним особам        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2232| А |Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним |
|   |  |особам                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових іпотечних|
|   |  |кредитів, що надані фізичним особам.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми заборгованості, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2233| А |Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним  |
|   |  |особам                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових іпотечних |
|   |  |кредитів, що надані фізичним особам.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми заборгованості, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2235| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що  |
|   |  |надані фізичним особам                |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |наданими кредитами.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2236| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що |
|   |  |надані фізичним особам                |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом    |
|   |  |фізичним особам.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за   |
|   |  |наданими кредитами.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2237| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, |
|   |  |що надані фізичним особам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за іпотечними кредитами, що надані  |
|   |  |фізичним особам.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми простроченої   |
|   |  |заборгованості за наданими кредитами.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за наданими кредитами;  |
|   |  |суми списання безнадійної заборгованості.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2238| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані |
|   |  |фізичним особам                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за  |
|   |  |іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2239| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними     |
|   |  |кредитами, що надані фізичним особам         |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним |
|   |  |особам.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  24|Резерви під заборгованість за кредитами, що надані    |
|   |клієнтам                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 240|Резерви під заборгованість за кредитами, що надані    |
|   |клієнтам                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2400| КА |Резерви під кредити, що надані клієнтам та      |
|   |  |оцінюються на індивідуальній основі         |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів |
|   |  |за кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2401| КА |Резерви під кредити, що надані клієнтам та      |
|   |  |оцінюються на портфельній основі           |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів |
|   |  |за кредитами, що оцінюються на портфельній основі.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів.                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  25|Кошти бюджету та позабюджетних фондів України       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 251|Кошти Державного бюджету України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2512| П |Кошти Державного бюджету України цільового характеру |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету |
|   |  |України для здійснення цільових платежів.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів. |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів |
|   |  |за цільовим призначенням.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2513| П |Кошти Державного казначейства України        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів Державного     |
|   |  |казначейства України.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів     |
|   |  |Державного бюджету України, що надійшли на рахунки  |
|   |  |органів Державного казначейства України       |
|   |  |для подальшого здійснення платежів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться перерахування сум   |
|   |  |згідно з призначенням.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2518| П |Нараховані витрати за коштами Державного бюджету   |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами Державного бюджету України.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 252|Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок    |
|   |Державного бюджету України                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2520| П |Поточні рахунки клієнтів, які утримуються      |
|   |  |за рахунок Державного бюджету України        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів бюджетних установ |
|   |  |за загальним фондом державного бюджету.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів     |
|   |  |загального фонду державного бюджету, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку бюджетним установам.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що перераховуються згідно з призначенням.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2523| П |Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які  |
|   |  |утримуються за рахунок Державного бюджету України  |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету |
|   |  |України для здійснення цільових платежів клієнтів.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів     |
|   |  |на визначені цілі.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми використання   |
|   |  |коштів.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2525| П |Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються     |
|   |  |за рахунок Державного бюджету України        |
|   |  |Призначення рахунку: облік депозитів, що розміщені  |
|   |  |бюджетними установами.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми розміщених   |
|   |  |клієнтами вкладів (депозитів).            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |вкладів (депозитів).                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2526| П |Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються    |
|   |  |за рахунок Державного бюджету України        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках   |
|   |  |(акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками  |
|   |  |та інші). В аналітичному обліку відкриваються    |
|   |  |особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків.|
|   |  |Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими|
|   |  |заліками визначається нормативно-правовими актами  |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, |
|   |  |призначених для забезпечення розрахунків.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за призначенням.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2528| П |Нараховані витрати за коштами клієнтів банку,    |
|   |  |що утримуються за рахунок Державного бюджету України |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за бюджетними коштами.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 253|Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального  |
|   |фонду Державного бюджету України             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2530| П |Кошти бюджетних установ, що включаються       |
|   |  |до спеціального фонду Державного бюджету України   |
|   |  |Призначення рахунку: облік власних надходжень    |
|   |  |установ, що утримуються за рахунок коштів Державного |
|   |  |бюджету України, у тому числі спеціальних коштів   |
|   |  |бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними  |
|   |  |установами на виконання окремих доручень; інших   |
|   |  |власних надходжень бюджетних установ.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, |
|   |  |що надходять клієнтам і включаються до доходів    |
|   |  |спеціального фонду Державного бюджету України.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми видатків     |
|   |  |спеціального фонду Державного бюджету України    |
|   |  |за дорученнями клієнтів.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2531| П |Кошти, що вилучені уповноваженими органами      |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що вилучаються  |
|   |  |правоохоронними, митними органами за порушення    |
|   |  |законодавства України або виявлені іншими органами  |
|   |  |як безхазяйні і перебувають у тимчасовому      |
|   |  |розпорядженні цих органів.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень   |
|   |  |коштів, що вилучаються правоохоронними, митними   |
|   |  |органами за порушення законодавства України     |
|   |  |або виявлені іншими органами як безхазяйні.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів |
|   |  |за дорученням правоохоронних, митних та фінансових  |
|   |  |органів на підставі постанови про відмову в порушенні|
|   |  |кримінальної справи; для повернення коштів власнику, |
|   |  |якщо такий виявився у термін, передбачений      |
|   |  |законодавством; для зарахування коштів до державного |
|   |  |бюджету на підставі рішення суду або рішення     |
|   |  |виконавчого комітету районної, міської ради народних |
|   |  |депутатів, винесених за заявою фінансового органу про|
|   |  |визнання коштів безхазяйними.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2538| П |Нараховані витрати за коштами бюджетних установ,   |
|   |  |що включаються до спеціального фонду Державного   |
|   |  |бюджету України                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за власними надходженнями установ, що утримуються  |
|   |  |за рахунок коштів Державного бюджету України,    |
|   |  |у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ;  |
|   |  |коштів, що отримані бюджетними установами      |
|   |  |на виконання окремих доручень; інших власних     |
|   |  |надходжень бюджетних установ.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 254|Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які  |
|   |утримуються за рахунок місцевих бюджетів         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2541| П |Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних |
|   |  |бюджетів                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2542| П |Кошти районних, мі… Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz