…депозитів) фізичних осіб. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від фізичних осіб на короткострокові   |
|   |  |вклади (депозити).                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |короткострокових вкладів (депозитів).        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2635| П |Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб    |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів  |
|   |  |(депозитів) фізичних осіб.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від фізичних осіб на довгострокові    |
|   |  |вклади (депозити).                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |довгострокових вкладів (депозитів).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2636|КП |Неамортизований дисконт за строковими коштами    |
|   |  |фізичних осіб                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2637| П |Неамортизована премія за строковими коштами фізичних |
|   |  |осіб                         |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду та   |
|   |  |неамортизована частина премії в разі дострокового  |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2638| П |Нараховані витрати за строковими коштами фізичних  |
|   |  |осіб                         |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за строковими коштами фізичних осіб.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 264|Кошти виборчих фондів                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2640| П |Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента  |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду  |
|   |  |кандидата на пост Президента України.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для |
|   |  |проведення виборчої кампанії кандидата на пост    |
|   |  |Президента України, передбачені законодавством    |
|   |  |України.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат на    |
|   |  |проведення виборчої кампанії кандидата на пост    |
|   |  |Президента України.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2641| П |Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку),   |
|   |  |кандидатів від якої зареєстровано Центральною    |
|   |  |виборчою комісією                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду  |
|   |  |політичної партії (блоку), кандидатів від якої    |
|   |  |зареєстровано Центральною виборчою комісією.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для |
|   |  |фінансування виборчої кампанії партії (блоку),    |
|   |  |передбачені законодавством України.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат на    |
|   |  |фінансування виборчої кампанії партії (блоку).    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2642| П |Кошти виборчого фонду місцевої організації партії,  |
|   |  |кандидати в депутати від якої зареєстровані в    |
|   |  |багатомандатних виборчих округах           |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду  |
|   |  |місцевої організації партії, кандидати в депутати  |
|   |  |від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих  |
|   |  |округах.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для |
|   |  |фінансування передвиборної агітації місцевої     |
|   |  |організації партії, кандидати в депутати від якої  |
|   |  |зареєстровані в багатомандатних виборчих округах,  |
|   |  |передбачені законодавством України.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат на    |
|   |  |проведення передвиборної агітації місцевої      |
|   |  |організації партії, кандидати в депутати від якої  |
|   |  |зареєстровані в багатомандатних виборчих округах.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2643| П |Кошти виборчого фонду кандидата в депутати в     |
|   |  |одномандатному, одномандатному мажоритарному     |
|   |  |виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського,  |
|   |  |селищного, міського голови              |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду  |
|   |  |кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному|
|   |  |мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду |
|   |  |сільського, селищного, міського голови.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для |
|   |  |фінансування передвиборної агітації кандидата в   |
|   |  |депутати в одномандатному, одномандатному      |
|   |  |мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду |
|   |  |сільського, селищного, міського голови, передбачені |
|   |  |законодавством України.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат на    |
|   |  |проведення передвиборної агітації кандидата в    |
|   |  |депутати в одномандатному, одномандатному      |
|   |  |мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду |
|   |  |сільського, селищного, міського голови.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 265|Кошти небанківських фінансових установ          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2650| АП |Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   |
|   |  |Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів)    |
|   |  |на вимогу небанківських фінансових установ, у тому  |
|   |  |числі поточні рахунки небанківських фінансових    |
|   |  |установ та розрахунки за ними; надані кредити    |
|   |  |овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми,|
|   |  |що перераховуються клієнтами для формування     |
|   |  |статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних  |
|   |  |осіб; суми, що обліковуються до часу їх внесення   |
|   |  |на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному|
|   |  |банку України або його територіальних управліннях  |
|   |  |за місцем створення банку.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням власників рахунків згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають|
|   |  |примусовому стягненню відповідно до законодавства  |
|   |  |України; суми, що обумовлені договором між банком  |
|   |  |та клієнтом - власником рахунку; надані кредити   |
|   |  |овердрафт.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно  |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів  |
|   |  |овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої  |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2651| П |Короткострокові вклади (депозити) небанківських   |
|   |  |фінансових установ                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів |
|   |  |(депозитів) небанківських фінансових установ.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від небанківських фінансових установ   |
|   |  |на короткострокові вклади (депозити).        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |короткострокових вкладів (депозитів).        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2652| П |Довгострокові вклади (депозити) небанківських    |
|   |  |фінансових установ                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів  |
|   |  |(депозитів) небанківських фінансових установ.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від небанківських фінансових установ   |
|   |  |на довгострокові вклади (депозити).         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |довгострокових вкладів (депозитів).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2653| П |Неамортизована премія за строковими коштами     |
|   |  |небанківських фінансових установ           |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими коштами, що отримані від небанківських  |
|   |  |фінансових установ.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду та   |
|   |  |неамортизована частина премії в разі дострокового  |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2656|КП |Неамортизований дисконт за строковими коштами    |
|   |  |небанківських фінансових установ           |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за строковими коштами, що отримані від небанківських |
|   |  |фінансових установ.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |отримання строкових коштів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення".               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2655| АП |Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   |
|   |  |для здійснення операцій з використанням платіжних  |
|   |  |карток                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів на вимогу     |
|   |  |небанківських фінансових установ для здійснення   |
|   |  |операцій з використанням платіжних карток; надані  |
|   |  |кредити овердрафт.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань,  |
|   |  |виплат за розпорядженням держателів платіжних карток |
|   |  |згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів,    |
|   |  |що підлягають примусовому стягненню відповідно    |
|   |  |до законодавства України; надані кредити овердрафт. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |у встановленому порядку на рахунки          |
|   |  |клієнтів - держателів платіжних карток згідно    |
|   |  |з режимом роботи рахунків; суми кредитів овердрафт, |
|   |  |що перераховані на рахунки простроченої       |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2657| А |Нараховані доходи за кредитами овердрафт,      |
|   |  |що надані небанківським фінансовим установам     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за кредитами овердрафт, що надані небанківським   |
|   |  |фінансовим установам.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2658| П |Нараховані витрати за коштами небанківських     |
|   |  |фінансових установ                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами на вимогу та залученими строковими    |
|   |  |коштами небанківських фінансових установ.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  27|Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових |
|   |організацій                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 270|Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових |
|   |організацій                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2700| П |Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних |
|   |  |та інших фінансових організацій           |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів,|
|   |  |що отримані від міжнародних та інших фінансових   |
|   |  |організацій.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |короткострокових кредитів.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за короткостроковими кредитами.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2701| П |Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних  |
|   |  |та інших фінансових організацій           |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, |
|   |  |що отримані від міжнародних та інших фінансових   |
|   |  |організацій.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |довгострокових кредитів.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за довгостроковими кредитами.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2706| КП |Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані  |
|   |  |від міжнародних та інших фінансових організацій   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за кредитами, що отримані з дисконтом від міжнародних|
|   |  |та інших фінансових організацій.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту     |
|   |  |за кредитами, що отримані від міжнародних та інших  |
|   |  |фінансових організацій.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2707| П |Неамортизована премія за кредитами, що отримані від |
|   |  |міжнародних та інших фінансових організацій     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |кредитами, що отримані від міжнародних та інших   |
|   |  |фінансових організацій.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |кредитами, що отримані від міжнародних та інших   |
|   |  |фінансових організацій.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду та   |
|   |  |неамортизована частина премії в разі дострокового  |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2708| П |Нараховані витрати за кредитами, що отримані     |
|   |  |від міжнародних та інших фінансових організацій   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за кредитами, що отримані від міжнародних      |
|   |  |та інших фінансових організацій.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  28|Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 280|Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2800| А |Дебіторська заборгованість за операціями       |
|   |  |з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських   |
|   |  |та дорогоцінних металів для клієнтів банку      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з купівлі-продажу    |
|   |  |іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів|
|   |  |за дорученням клієнтів банку та за рахунок коштів  |
|   |  |клієнтів банку.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми за операціями  |
|   |  |з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських  |
|   |  |металів за дорученням клієнтів.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських  |
|   |  |металів.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2801| А |Дебіторська заборгованість за розрахунками      |
|   |  |за цінними паперами для клієнтів банку        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості із виконанням договорів доручень   |
|   |  |(комісій) клієнтів за операціями з цінними паперами |
|   |  |та за рахунок коштів клієнтів банку.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за операціями з цінними паперами   |
|   |  |для клієнтів банку.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з цінними паперами.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2805| А |Дебіторська заборгованість за операціями з      |
|   |  |грошово-речовими лотереями              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2806| А |Дебіторська заборгованість за індексацією      |
|   |  |грошових заощаджень                 |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку.   |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми дебіторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку.   |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми погашення   |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2809| А |Інша дебіторська заборгованість за операціями    |
|   |  |з клієнтами банку                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум іншої дебіторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку.   |
|   |  |За цим рахунком не обліковуються продані активи   |
|   |  |з відстроченням платежу. Такі кредити обліковуються |
|   |  |за відповідними рахунками розділів 20-22.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми за операціями  |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 289|Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з  |
|   |клієнтами банку                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2890| КА |Резерви під дебіторську заборгованість        |
|   |  |за операціями з клієнтами банку           |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум сформованих      |
|   |  |резервів за дебіторською заборгованістю за операціями|
|   |  |з клієнтами банку. Відрахування до резервів     |
|   |  |здійснюється відповідно до законодавства України,  |
|   |  |у тому числі нормативно-правових актів Національного |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми списання     |
|   |  |безнадійної заборгованості; суми зменшення резервів. |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  29|Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за    |
|   |операціями з клієнтами банку               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 290|Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами   |
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2900| П |Кредиторська заборгованість за операціями      |
|   |  |з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських   |
|   |  |та дорогоцінних металів для клієнтів банку      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, перерахованих    |
|   |  |клієнтами, або сум, що підлягають перерахуванню   |
|   |  |на рахунки клієнтів за операціями з купівлі-продажу |
|   |  |іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів|
|   |  |для клієнтів згідно з договором-дорученням.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані  |
|   |  |від клієнтів за операціями з купівлі-продажу     |
|   |  |іноземної валюти, банківських та дорогоцінних    |
|   |  |металів.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані |
|   |  |за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти,  |
|   |  |банківських та дорогоцінних металів, або суми    |
|   |  |повернених клієнтам коштів.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2901| П |Кредиторська заборгованість за розрахунками     |
|   |  |за цінними паперами для клієнтів           |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за операціями клієнтів з цінними   |
|   |  |паперами, у тому числі за операціями з доміциляції  |
|   |  |векселів.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані  |
|   |  |банком від або для клієнтів на придбання (продаж)  |
|   |  |цінних паперів; кошти на здійснення операцій     |
|   |  |з доміциляції векселів.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані |
|   |  |за операціями клієнтів з цінними паперами, або суми |
|   |  |повернених клієнтам коштів.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2902| П |Кредиторська заборгованість за прийняті платежі   |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум платежів, які за   |
|   |  |дорученням клієнтів мають бути перераховані     |
|   |  |за призначенням отримувачам платежів.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми податкових,   |
|   |  |страхових, комунальних платежів, виручка       |
|   |  |торговельних та побутових організацій, добровільні  |
|   |  |внески від населення та організацій, суми держмита, |
|   |  |інші платежі, які надалі підлягають зарахуванню   |
|   |  |на рахунки отримувачів.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані |
|   |  |за призначенням на відповідні рахунки отримувачів  |
|   |  |коштів, або суми повернених клієнтам коштів.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2903| П |Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками     |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредиторської       |
|   |  |заборгованості банку перед клієнтами за недіючими  |
|   |  |рахунками.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми згідно     |
|   |  |із законодавством України, у тому числі       |
|   |  |нормативно-правовими актами Національного банку   |
|   |  |України.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернення    |
|   |  |коштів власникам згідно з їх розпорядженнями     |
|   |  |та в інших випадках згідно із законодавством     |
|   |  |України.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2905| П |Кредиторська заборгованість за операціями з     |
|   |  |грошово-речовими лотереями              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2906| П |Кредиторська заборгованість за індексацією грошових |
|   |  |заощаджень                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2907| П |Кредиторська заборгованість за операціями з цінними |
|   |  |паперами колишнього СРСР               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2908| П |Кредиторська заборгованість за іншими операціями   |
|   |  |колишнього СРСР                   |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум           |
|   |  |кредиторської заборгованості за видами операцій   |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми кредиторської |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку.   |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2909| П |Інша кредиторська заборгованість за операціями    |
|   |  |з клієнтами банку                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум іншої кредиторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку,   |
|   |  |наприклад, невиплачені перекази для бенефіціарів,  |
|   |  |які не мають рахунку в банку; суми коштів,      |
|   |  |що отримані для зарахування на вклади клієнтів банку.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з клієнтами банку.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з клієнтами банку.                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 292|Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2920| АП |Транзитний рахунок за операціями, здійсненими    |
|   |  |через програмно-технічний комплекс самообслуговування|
|   |  |Призначення рахунку: облік сум за операціями,    |
|   |  |здійсненими через програмно-технічний комплекс    |
|   |  |самообслуговування з використанням          |
|   |  |платіжних карток.                  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми готівкових    |
|   |  |коштів, що видані клієнту через програмно-технічний |
|   |  |комплекс самообслуговування             |
|   |  |з урахуванням комісійних.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що надходять з відповідних рахунків клієнтів банків |
|   |  |на відшкодування виданих сум та оплату послуг,    |
|   |  |що надані держателям платіжних карток через     |
|   |  |програмно-технічний комплекс самообслуговування.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 2924| АП |Транзитний рахунок за операціями, здійсненими    |
|   |  |з використанням платіжних карток           |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів за операціями,   |
|   |  |здійсненими з використанням платіжних карток, у тому |
|   |  |числі під час розрахунків за товари та послуги.   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань   |
|   |  |за здійснені розрахунки з використанням платіжних  |
|   |  |карток.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень   |
|   |  |за здійснені розрахунки з використанням платіжних  |
|   … Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz