…a">|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9601| А |Списана за рахунок спеціальних резервів       |
|   |  |заборгованість за нарахованими доходами за операціями|
|   |  |з клієнтами                     |
|   |  |Призначення рахунків: облік списаних за рахунок   |
|   |  |спеціальних резервів сум нарахованих,        |
|   |  |але неотриманих доходів.               |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих,  |
|   |  |але не отриманих доходів, що списані за рахунок   |
|   |  |спеціального резерву.                |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми отриманих   |
|   |  |доходів або списаних у встановленому порядку.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 961|Списана у збиток заборгованість за активами        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9610| А |Списана у збиток заборгованість за коштами      |
|   |  |на кореспондентських рахунках            |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум заборгованості    |
|   |  |за коштами, що були розміщені на кореспондентських  |
|   |  |рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу)|
|   |  |та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості  |
|   |  |за коштами, що були розміщені на кореспондентських  |
|   |  |рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу)|
|   |  |та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |як погашення заборгованості; суми, що списані    |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9611| А |Списана у збиток заборгованість за кредитними    |
|   |  |операціями                      |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум заборгованості    |
|   |  |за кредитними операціями банків, що списані з балансу|
|   |  |за рахунок спеціального резерву.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості, |
|   |  |що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |для погашення заборгованості; суми, що списані    |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9613| А |Списана у збиток заборгованість за операціями    |
|   |  |з цінними паперами                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум заборгованості    |
|   |  |за операціями з цінними паперами, що списані     |
|   |  |з балансу за рахунок спеціального резерву.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості  |
|   |  |за операціями з цінними паперами, що списані     |
|   |  |з балансу за рахунок спеціального резерву.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |для погашення заборгованості; суми, що списані    |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9615| А |Списана у збиток дебіторська заборгованість     |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості, що списані з балансу за рахунок   |
|   |  |спеціального резерву.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості, що списані з балансу за рахунок   |
|   |  |спеціального резерву.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |для погашення заборгованості; суми, що списані    |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9617| А |Списана у збиток заборгованість банків за іншими   |
|   |  |активами                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9618| А |Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими  |
|   |  |активами                       |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум заборгованості    |
|   |  |за іншими активами, що списані з балансу.      |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості |
|   |  |за іншими активами, що списані з балансу.      |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |для погашення заборгованості; суми, що списані    |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 962|Кошти до повернення                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9620| А |Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, |
|   |  |відомств і Кабінету Міністрів України,        |
|   |  |що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку   |
|   |  |Росії                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік валютних коштів      |
|   |  |підприємств та організацій.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів |
|   |  |підприємств та організацій.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |коштів.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9621| А |Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються    |
|   |  |на рахунках у Зовнішекономбанку Росії        |
|   |  |Призначення рахунку: облік валютних коштів фізичних |
|   |  |осіб, що обліковуються на рахунках          |
|   |  |у Зовнішекономбанку Росії та кореспондентських    |
|   |  |рахунках банків, які здійснювали розрахунки через  |
|   |  |Зовнішекономбанк Росії.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів |
|   |  |фізичних осіб.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |коштів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  97|Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 970|Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9702| А |Цінні папери на зберіганні              |
|   |  |Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів  |
|   |  |на зберіганні.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми цінних паперів, |
|   |  |переданих банку на зберігання, за їх номінальною   |
|   |  |вартістю.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, |
|   |  |повернених клієнтам банку згідно з договором про   |
|   |  |зберігання.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9703| А |Інші активи на зберіганні              |
|   |  |Призначення рахунку: облік інших активів клієнтів  |
|   |  |на зберіганні.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми інших активів,  |
|   |  |переданих банку на зберігання, за їх номінальною   |
|   |  |вартістю.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми інших активів, |
|   |  |повернених клієнтам банку згідно з договором про   |
|   |  |зберігання.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9704| А |Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення  |
|   |  |(комісії)                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів, |
|   |  |що придбані банком згідно з договором доручення   |
|   |  |на купівлю.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінних |
|   |  |паперів, що придбані банком або передані банку    |
|   |  |для продажу.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, |
|   |  |що реалізовані банком згідно з договором доручення  |
|   |  |на продаж або передані клієнтам відповідно      |
|   |  |до договору доручення на купівлю.          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 971|Документи з приватизації - житлові чеки          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9710| А |Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків  |
|   |  |Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних  |
|   |  |житлових чеків.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума емісії.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться списання емісії після|
|   |  |її зарахування на позабалансовий рахунок 9711    |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9711| А |Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк"       |
|   |  |Призначення рахунку: облік житлових чеків      |
|   |  |з приватизації в установах ВАТ "Ощадбанк".      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що надійшли   |
|   |  |від Національного банку України або від вищої    |
|   |  |установи ВАТ "Ощадбанк", суми індексації номінальної |
|   |  |вартості приватизаційних житлових чеків.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих    |
|   |  |від клієнтів приватизаційних платіжних доручень   |
|   |  |для перерахування суми житлових чеків з депозитного |
|   |  |рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду |
|   |  |приватизації чи фінансового посередника.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9712| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9713| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації Автономної Республіки Крим    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9714| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації адміністративно-територіальних  |
|   |  |одиниць                       |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли   |
|   |  |від приватизації Державного житлового фонду під час |
|   |  |розрахунків житловими чеками.            |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості житлових чеків, які надійшли на оплату   |
|   |  |приватизованого житла.                |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться списання вартості  |
|   |  |житлових чеків після перевірки тотожності залишків  |
|   |  |з даними Державного фонду приватизації.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9715| А |Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками|
|   |  |Призначення рахунку: облік операцій за житловими   |
|   |  |чеками установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти  |
|   |  |приватизації. Рахунок у кінці операційного дня    |
|   |  |закривається. Рахунок відкривається на балансі    |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться номінальні суми    |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за житловими    |
|   |  |чеками, надані філіями ВАТ "Ощадбанк".        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться номінальні суми   |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за житловими    |
|   |  |чеками, які підлягають відсиланню безпосередньо   |
|   |  |установі банку отримувача коштів           |
|   |  |(за місцезнаходженням відповідних позабюджетних   |
|   |  |фондів приватизації) з проміжним відображенням    |
|   |  |за рахунком 9770.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9717| А |Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових |
|   |  |посередників                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум житлових чеків    |
|   |  |громадян, що акумульовані на рахунках фінансових   |
|   |  |посередників.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, |
|   |  |що надійшли на рахунки фінансових посередників.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, |
|   |  |що перераховані за придбані об'єкти приватизації.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9718| А |Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків    |
|   |  |за придбані об'єкти приватизації           |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум житлових чеків,    |
|   |  |що акумульовані для приватизації майна державних   |
|   |  |підприємств.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, |
|   |  |що надійшли для приватизації майна державних     |
|   |  |підприємств.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, |
|   |  |що перераховані на оплату приватизованого майна   |
|   |  |державних підприємств.                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 972|Документи з приватизації - майнові сертифікати      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9720| А |Розрахунки з емісії приватизаційних майнових     |
|   |  |сертифікатів                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних  |
|   |  |майнових сертифікатів.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума емісії.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться списання емісії   |
|   |  |в разі перерахування її установам ВАТ "Ощадбанк".  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9721| А |Майнові сертифікати в установах ВАТ "Ощадбанк"    |
|   |  |Призначення рахунку: облік майнових сертифікатів.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми майнових     |
|   |  |сертифікатів, що надійшли від Національного банку  |
|   |  |України або від вищої установи ВАТ "Ощадбанк"; суми |
|   |  |індексації номінальної вартості приватизаційних   |
|   |  |майнових сертифікатів.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих    |
|   |  |від клієнтів приватизаційних платіжних доручень   |
|   |  |для перерахування сертифікатів з депозитного рахунку |
|   |  |на рахунок відповідного позабюджетного фонду     |
|   |  |приватизації чи фінансового посередника.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9722| А |Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним  |
|   |  |Державним фондом приватизації            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9723| А |Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним  |
|   |  |Державним фондом приватизації Автономної Республіки |
|   |  |Крим                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9724| А |Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним  |
|   |  |фондом приватизації адміністративно-територіальних  |
|   |  |одиниць                       |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли   |
|   |  |від приватизації державних підприємств під час    |
|   |  |розрахунків майновими сертифікатами.         |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості майнових сертифікатів, що надійшли     |
|   |  |на оплату приватизованого майна.           |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться списання      |
|   |  |сум майнових сертифікатів після перевірки тотожності |
|   |  |залишків з даними Фонду державного майна.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9725| А |Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за майновими    |
|   |  |сертифікатами                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік операцій за майновими   |
|   |  |сертифікатами установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані   |
|   |  |об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного  |
|   |  |дня закривається. Рахунок відкривається на балансі  |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться номінальні суми    |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за майновими    |
|   |  |сертифікатами, що надані установами ВАТ "Ощадбанк". |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться номінальні суми   |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за майновими    |
|   |  |сертифікатами, що підлягають відсиланню       |
|   |  |безпосередньо установі банку одержувача коштів    |
|   |  |(за місцезнаходженням відповідних          |
|   |  |позабюджетних фондів приватизації).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9726| А |Бланки приватизаційних майнових сертифікатів     |
|   |  |Призначення рахунку: облік бланків приватизаційних  |
|   |  |майнових сертифікатів. Рахунок відкривається на   |
|   |  |балансі ВАТ "Ощадбанк".               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості бланків майнових сертифікатів, що надійшли. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми виданих     |
|   |  |громадянам приватизаційних майнових сертифікатів,  |
|   |  |а також суми недостач бланків майнових сертифікатів. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9727| А |Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані |
|   |  |на рахунках фінансових посередників для приватизації |
|   |  |майна                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум майнових сертифікатів |
|   |  |громадян, що акумульовані на рахунках фінансових   |
|   |  |посередників.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми майнових     |
|   |  |сертифікатів, що надійшли на рахунки фінансових   |
|   |  |посередників.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми майнових    |
|   |  |сертифікатів, що перераховані за придбані об'єкти  |
|   |  |приватизації.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9728| А |Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків |
|   |  |за приватизоване житло                |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум майнових сертифікатів,|
|   |  |що акумульовані для приватизації державного житлового|
|   |  |фонду.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми майнових     |
|   |  |сертифікатів, що надійшли для приватизації житла.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми майнових    |
|   |  |сертифікатів, що перераховані на оплату       |
|   |  |приватизованого житла.                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 973|Документи з приватизації - земельні бони         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9731| А |Земельні бони в установах ВАТ "Ощадбанк"       |
|   |  |Призначення рахунку: облік земельних бонів.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, |
|   |  |що надійшли від Національного банку України або   |
|   |  |від вищої установи ВАТ "Ощадбанк"; суми індексації  |
|   |  |номінальної вартості земельних бонів.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих    |
|   |  |від клієнтів приватизаційних платіжних доручень   |
|   |  |для перерахування земельних бонів з депозитного   |
|   |  |рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду |
|   |  |приватизації чи фінансового посередника.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9733| А |Розрахунки земельними бонами з позабюджетним     |
|   |  |Державним фондом приватизації Автономної Республіки |
|   |  |Крим                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9734| А |Розрахунки земельними бонами з позабюджетним     |
|   |  |Державним фондом приватизації            |
|   |  |адміністративно-територіальних одиниць        |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли   |
|   |  |від продажу об'єктів приватизації до фондів     |
|   |  |приватизації під час розрахунків земельними бонами. |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості земельних бонів, що надійшли на оплату   |
|   |  |приватизованого майна.                |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться списання земельних |
|   |  |бонів після перевірки тотожності залишків з даними  |
|   |  |Фонду державного майна.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9735| А |Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за земельними   |
|   |  |бонами                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік операцій із земельними  |
|   |  |бонами установ ВАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти  |
|   |  |приватизації. Рахунок у кінці операційного      |
|   |  |дня закривається. Рахунок відкривається на балансі  |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться номінальні суми    |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за земельними   |
|   |  |бонами, що надані установами ВАТ "Ощадбанк".     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться номінальні суми   |
|   |  |реєстрів приватизаційних доручень за земельними   |
|   |  |бонами, що підлягають відсиланню безпосередньо    |
|   |  |установі банку одержувача коштів           |
|   |  |(за місцезнаходженням відповідних позабюджетних   |
|   |  |фондів приватизації).                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9737| А |Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових|
|   |  |посередників                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум земельних бонів    |
|   |  |громадян, що акумульовані на рахунках фінансових   |
|   |  |посередників.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, |
|   |  |що надійшли на рахунки фінансових посередників.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми земельних бонів,|
|   |  |що перераховані за придбані об'єкти приватизації.  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 974|Інші розрахунки                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9740| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації за придбане майно        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9741| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації Автономної Республіки Крим за  |
|   |  |придбане майно                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9742| А |Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним|
|   |  |фондом приватизації адміністративно-територіальних  |
|   |  |одиниць за придбане майно              |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли   |
|   |  |до фондів приватизації від приватизації майна    |
|   |  |державних підприємств під час розрахунків житловими |
|   |  |чеками.                       |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості житлових чеків, що надійшли на оплату    |
|   |  |приватизованого майна.                |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться сума номінальної  |
|   |  |вартості житлових чеків, що списуються після     |
|   |  |перевірки тотожності залишків з даними фонду     |
|   |  |приватизації.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9743| А |Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами |
|   |  |з позабюджетним Державним фондом приватизації за   |
|   |  |приватизоване житло                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9744| А |Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами |
|   |  |з позабюджетним Державним фондом приватизації    |
|   |  |Автономної Республіки Крим за приватизоване житло  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9745| А |Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами |
|   |  |з позабюджетним Державним фондом приватизації    |
|   |  |адміністративно-територіальних одиниць        |
|   |  |за приватизоване житло                |
|   |  |Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли   |
|   |  |від приватизації державного житлового фонду під час |
|   |  |розрахунків майновими сертифікатами.         |
|   |  |За дебетом рахунків проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості приватизаційних майнових сертифікатів,   |
|   |  |що надійшли від приватизації державного житлового  |
|   |  |фонду.                        |
|   |  |За кредитом рахунків проводиться сума приватизаційних|
|   |  |майнових сертифікатів, що списуються після перевірки |
|   |  |тотожності залишків з даними фонду приватизації.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9746| А |Транзитний рахунок за розрахунковими документами   |
|   |  |з приватизації                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік приватизаційних документів|
|   |  |(майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових  |
|   |  |чеків), що прийняті від фізичних осіб в обмін    |
|   |  |на сертифікати, акції інвестиційних компаній згідно |
|   |  |з укладеними договорами.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 975|Документи з приватизації - компенсаційні сертифікати   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9751| А |Бланки компенсаційних сертифікатів          |
|   |  |Призначення рахунку: облік бланків сертифікатів,   |
|   |  |що перебувають у вільному обігу.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості бланків сертифікатів, що вийшли після    |
|   |  |затвердження проспекту емісії Міністерством фінансів |
|   |  |і Фондом державного майна України та передавання   |
|   |  |примірників часткового сертифіката до установ    |
|   |  |ВАТ "Ощадбанк".                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться операції з видачі  |
|   |  |сертифікатів.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9752| А |Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку  |
|   |  |Призначення рахунку: облік за номінальною вартістю  |
|   |  |компенсаційних сертифікатів, що обертаються на ринку.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми придбаних банком |
|   |  |компенсаційних сертифікатів і компенсаційних     |
|   |  |сертифікатів, що належать клієнтам.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми проданих    |
|   |  |або перерахованих компенсаційних сертифікатів.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9753| А |Компенсаційні сертифікати, що запропоновані     |
|   |  |для продажу на біржі                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік компенсаційних      |
|   |  |сертифікатів, що пропонуються на продаж.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми компенсаційних  |
|   |  |сертифікатів, що надійшли на продаж, як у формі   |
|   |  |записів на рахунках, так і в паперовій формі.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться сума номінальної   |
|   |  |вартості проданих компенсаційних сертифікатів    |
|   |  |або тих, що не взяли участь у торгах на біржі.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9754| А |Компенсаційні сертифікати, що зберігаються      |
|   |  |в установах банків                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік компенсаційних      |
|   |  |сертифікатів, що зберігаються в установах банків.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться компенсаційні     |
|   |  |сертифікати в паперовій формі, що отримані банком  |
|   |  |від клієнтів.                    |
|   |  |За кредитом рахунку списуються компенсаційні     |
|   |  |сертифікати згідно з розпорядженнями Національного  |
|   |  |банку України.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9755| А |Розрахунки компенсаційними сертифікатами з      |
|   |  |позабюджетним Державним фондом приватизації     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9756| А |Розрахунки компенсаційними сертифікатами з      |
|   |  |позабюджетним Державним фондом приватизації     |
|   |  |Автономної Республіки Крим              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9757| А |Розрахунки компенсаційними сертифікатами       |
|   |  |з позабюджетним Державним фондом приватизації    |
|   |  |адміністративно-територіальних одиниць        |
|   |  |Призначення рахунків: облік компенсаційних      |
|   |  |сертифікатів, що обмінені на акції приватизованих  |
|   |  |підприємств.                     |
|   |  |За дебетом рахунків обліковується вартість      |Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz