…">| | |інших банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6712| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
|   |  |за кредитами, що надані клієнтам           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6713| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
|   |  |від знецінення цінних паперів на продаж       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6714| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
|   |  |від знецінення цінних паперів у портфелі банку до  |
|   |  |погашення                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6715| П |Повернення раніше списаної безнадійної іншої     |
|   |  |дебіторської заборгованості та інших активів банку  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6717| П |Повернення раніше списаних безнадійних доходів    |
|   |  |минулих років                    |
|-----+----------------------------------------------------------|

( Розділ рахунків 68 "Непередбачені доходи" класу 6 "Доходи" виключено на підставі Постанови Правління Національного банку N 76 від 06.03.2006 ) ( Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку N 457 від 01.12.2005, N 76 від 06.03.2006, N 229 від 22.06.2007, N 310 від 31.08.2007, N 482 від 27.12.2007, N 44 від 04.02.2009 )

Клас 7. Витрати
Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 "Витрати" наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:
за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";
за умови перевищення витрат на доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року, що очікує затвердження".
За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час формування результату роботи за звітний рік.
------------------------------------------------------------------
|  70|Процентні витрати                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 700|Процентні витрати за коштами, що отримані від       |
|   |Національного банку України                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7000| А |Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані |
|   |  |від Національного банку України           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7002| А |Процентні витрати за коштами, що отримані від    |
|   |  |Національного банку України за операціями репо    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7003| АП |Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що |
|   |  |отримані від Національного банку України       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7004| АП |Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що  |
|   |  |отримані від Національного банку України       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7005| АП |Процентні витрати за короткостроковими вкладами   |
|   |  |(депозитами), що отримані від Національного банку  |
|   |  |України                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7006| АП |Процентні витрати за довгостроковими вкладами    |
|   |  |(депозитами), що отримані від Національного банку  |
|   |  |України                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 701|Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7010| А |Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7011| А |Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7012| АП |Процентні витрати за короткостроковими вкладами   |
|   |  |(депозитами) інших банків              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7013| АП |Процентні витрати за довгостроковими вкладами    |
|   |  |(депозитами) інших банків              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7014| А |Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані |
|   |  |від інших банків                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7015| А |Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших|
|   |  |банків за операціями репо              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7016| АП |Процентні витрати за кредитами овердрафт та     |
|   |  |короткостроковими кредитами, що отримані від інших  |
|   |  |банків                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7017| АП |Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що  |
|   |  |отримані від інших банків              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 702|Процентні витрати за операціями із суб'єктами       |
|   |господарювання                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7020| А |Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів   |
|   |  |господарювання                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7021| АП |Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів  |
|   |  |господарювання                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7028| А |Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 703|Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних   |
|   |фондів України                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7030| А |Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних|
|   |  |фондів України                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 704|Процентні витрати за операціями з фізичними особами    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7040| А |Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7041| АП |Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 705|Процентні витрати за цінними паперами власного боргу   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7050| АП |Процентні витрати за короткостроковими цінними    |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком, крім  |
|   |  |ощадних (депозитних) сертифікатів          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7051| АП |Процентні витрати за довгостроковими цінними паперами|
|   |  |власного боргу, емітованими банком, крім ощадних   |
|   |  |(депозитних) сертифікатів              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7052| АП |Процентні витрати за короткостроковими ощадними   |
|   |  |(депозитними) сертифікатами власного боргу,     |
|   |  |емітованими банком                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7053| АП |Процентні витрати за довгостроковими ощадними    |
|   |  |(депозитними) сертифікатами власного боргу,     |
|   |  |емітованими банком                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7054| АП |Процентні витрати за ощадними (депозитними)     |
|   |  |сертифікатами на вимогу, емітованими банком     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 706|Процентні витрати за кредитами, що отримані від      |
|   |міжнародних та інших фінансових організацій        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7060| АП |Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що |
|   |  |отримані від міжнародних та інших фінансових     |
|   |  |організацій                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7061| АП |Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що  |
|   |  |отримані від міжнародних та інших фінансових     |
|   |  |організацій                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 707|Процентні витрати за операціями з небанківськими     |
|   |фінансовими установами                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7070| А |Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських |
|   |  |фінансових установ                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7071| АП |Процентні витрати за строковими коштами небанківських|
|   |  |фінансових установ                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 708|Процентні витрати за операціями з філіями банку      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7080| А |Процентні витрати за операціями з філіями банку   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 709|Інші процентні витрати                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7096| А |Процентні витрати за субординованим боргом      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7099| А |Інші процентні витрати                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  71|Комісійні витрати                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 710|Комісійні витрати                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7100| А |Комісійні витрати на розрахунково-касове       |
|   |  |обслуговування                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7101| А |Комісійні витрати на кредитне обслуговування     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7103| А |Комісійні витрати за операціями з цінними паперами  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7104| А |Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та|
|   |  |ринку банківських металів              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7106| А |Комісійні витрати на довірче обслуговування     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7108| А |Комісійні витрати за позабалансовими операціями   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7109| А |Інші комісійні витрати                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 718|Комісійні витрати за операціями з філіями банку      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7180| А |Комісійні витрати за операціями з філіями банку   |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  73|Інші операційні витрати                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 731|Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7310| А |Втрати від інвестицій в асоційовані компанії     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7311| А |Втрати від інвестицій у дочірні компанії       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 738|Інші операційні витрати за операціями з філіями банку   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7380| А |Інші операційні витрати за операціями з філіями банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 739|Інші операційні витрати                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7390| А |Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів   |
|   |  |(депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7391| А |Витрати на інкасацію та перевезення цінностей    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7392| А |Витрати на аудит                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7394| А |Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної    |
|   |  |нерухомості                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7395| А |Витрати на оперативний лізинг (оренду)        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7396| А |Витрати за отриманими консультаційними послугами   |
|   |  |фінансового характеру                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7397| А |Штрафи, пені, що сплачені банком           |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7398| А |Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів  |
|   |  |(депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7399| А |Інші операційні витрати               |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  74|Загальні адміністративні витрати             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 740|Витрати на утримання персоналу              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7400| А |Основна і додаткова заробітна плата         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7401| А |Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та  |
|   |  |соціальне страхування                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7403| А |Матеріальна допомога та інші соціальні виплати    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7404| А |Витрати на підготовку кадрів             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7405| А |Витрати на спецодяг та інші засоби захисту      |
|   |  |працівників                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7409| А |Інші витрати на утримання персоналу         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 741|Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім   |
|   |податку на прибуток                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7410| А |Податок на додану вартість              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7411| А |Податок на землю                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7418| А |Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних |
|   |  |осіб                         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7419| А |Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім |
|   |  |податку на прибуток                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 742|Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних  |
|   |активів                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7420| А |Витрати на утримання власних основних засобів і   |
|   |  |нематеріальних активів                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7421| А |Витрати на утримання основних засобів, що отримані у |
|   |  |лізинг (оренду)                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7423| А |Амортизація                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 743|Інші експлуатаційні та господарські витрати        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7430| А |Витрати на комунальні послуги            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7431| А |Господарські витрати                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7432| А |Витрати на охорону                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7433| А |Інші експлуатаційні витрати             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 744|Витрати на телекомунікації                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7440| А |Витрати на СЕП                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7441| А |Витрати на інші системи банківського зв'язку     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7442| А |Поштово-телефонні витрати              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 745|Інші адміністративні витрати               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7452| А |Витрати на відрядження                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7454| А |Представницькі витрати                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7455| А |Витрати на маркетинг і рекламу            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7456| А |Спонсорство та доброчинність             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7457| А |Інші адміністративні витрати             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 749|Інші витрати                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7490| А |Негативний результат від вибуття нематеріальних   |
|   |  |активів та основних засобів             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7491| АП |Втрати від уцінки запасів на продаж         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7499| А |Інші витрати                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  77|Відрахування в резерви                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 770|Відрахування в резерви                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7700| АП |Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість|
|   |  |за операціями з банками               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7701| АП |Відрахування в резерви під заборгованість інших   |
|   |  |банків                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7702| АП |Відрахування в резерви під заборгованість за наданими|
|   |  |кредитами клієнтам                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7703| АП |Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7704| АП |Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7705| АП |Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю|
|   |  |та іншими активами банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 7706| АП |Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків|
|   |  |і втрат                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 772|Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими |
|   |доходами                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7720| АП |Відрахування в резерви під заборгованість за     |
|   |  |нарахованими доходами                |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  79|Податок на прибуток                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 790|Податок на прибуток                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7900| АП |Податок на прибуток                 |
------------------------------------------------------------------

( Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку N 222 від 16.06.2005, N 76 від 06.03.2006, N 229 від 22.06.2007, N 482 від 27.12.2007 )

Клас 8. Управлінський облік
Клас 9. Позабалансові рахунки
------------------------------------------------------------------
|  90|Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 900|Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані|
|   |банкам                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9000| А |Гарантії, що надані банкам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік усіх видів гарантій    |
|   |  |і поручительств, що надані банкам. За цим рахунком  |
|   |  |здійснюється облік як простих гарантій,       |
|   |  |так і гарантій, для яких отримані контргарантії,   |
|   |  |що обліковуються за рахунками 9015 або 9036.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми гарантій     |
|   |  |і поручительств, що надані банкам.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних |
|   |  |гарантій і поручительств після закінчення строку   |
|   |  |їх дії; суми виплачених гарантій і поручительств.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9001| А |Підтверджені акредитиви               |
|   |  |Призначення рахунку: облік підтверджених банком   |
|   |  |акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань. Цей  |
|   |  |рахунок не використовується банком, що відкрив    |
|   |  |акредитив (банком-емітентом). За дебетом рахунку   |
|   |  |проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих|
|   |  |рамбурсних зобов'язань. За кредитом рахунку     |
|   |  |проводяться суми невикористаних акредитивів після  |
|   |  |закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів|
|   |  |та виконаних рамбурсних зобов'язань.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9002| А |Акцепти, що надані банкам              |
|   |  |Призначення рахунку: рахунок відкривається в банку, |
|   |  |який акцептує платіжний документ на користь іншого  |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми акцептованих   |
|   |  |документів.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних |
|   |  |акцептів після закінчення строку їх дії;       |
|   |  |або виплачених зобов'язань за акцептами.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9003| А |Авалі, що надані банкам               |
|   |  |Призначення рахунку: облік авалів, що надані банкам. |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів |
|   |  |після оплати векселя платником або в разі виконання |
|   |  |зобов'язання за наданим авалем.           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 901|Гарантії, що отримані від банків             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9010| П |Прості гарантії, що отримані від банків       |
|   |  |Призначення рахунку: облік простих гарантій     |
|   |  |і поручительств, що отримані від банків, для яких  |
|   |  |не існує пов'язаної гарантії або поручительства,   |
|   |  |виданих іншому контрагенту.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |гарантій і поручительств.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми використаних   |
|   |  |гарантій і поручительств; суми невикористаних    |
|   |  |гарантій після закінчення строку їх дії.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9015| П |Контргарантії, що отримані від банків        |
|   |  |Призначення рахунку: облік гарантій, що отримані   |
|   |  |від банків, для яких існує пов'язана гарантія, видана|
|   |  |іншому контрагенту і яка обліковується за рахунками |
|   |  |9000 або 9020.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |контргарантій.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми використаних   |
|   |  |контргарантій, суми невикористаних контргарантій   |
|   |  |після закінчення строку їх дії.           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 902|Гарантії, що надані клієнтам               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9020| А |Гарантії, що надані клієнтам             |
|   |  |Призначення рахунку: облік наданих клієнтам     |
|   |  |(крім банків) гарантій і поручительств.       |
|   |  |Гарантії, що надані банкам              |
|   |  |як забезпечення кредитів, отриманих клієнтами,    |
|   |  |позичальниками цих банків, проводяться як гарантії, |
|   |  |що надані клієнтам. За цим рахунком здійснюється   |
|   |  |облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких |
|   |  |існує відповідна отримана контргарантія,       |
|   |  |що обліковується за рахунком 9015 або 9036.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми гарантій,    |
|   |  |що надані клієнтам.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних |
|   |  |гарантій після закінчення їх дії;          |
|   |  |суми використаних гарантій.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9023| А |Авалі, що надані клієнтам              |
|   |  |Призначення рахунку: облік авалів, що надані клієнтам|
|   |  |(крім банків).                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів |
|   |  |після оплати векселя платником або в разі виконання |
|   |  |зобов'язання за наданим авалем.           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 903|Гарантії, що отримані від клієнтів            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9030| П |Прості гарантії, що отримані від Уряду України    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9031| П |Прості гарантії, що отримані від клієнтів,      |
|   |  |крім Уряду України                  |
|   |  |Призначення рахунків: облік простих гарантій     |
|   |  |і поручительств, що отримані від Уряду України    |
|   |  |або клієнтів. Для цих гарантій і поручительств    |
|   |  |немає гарантії, що видана іншому контрагенту.    |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми отриманих   |
|   |  |гарантій і поручительств.              |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних |
|   |  |гарантій після закінчення їх строку дії; суми    |
|   |  |використаних гарантій і поручительств.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9036| П |Контргарантії, що отримані від клієнтів       |
|   |  |Призначення рахунку: облік контргарантій       |
|   |  |і поручительств, що отримані від клієнтів. Для цих  |
|   |  |гарантій і поручительств існує пов'язана гарантія,  |
|   |  |що видана іншому контрагенту та яка обліковується  |
|   |  |за рахунком 9000 або 9020.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |контргарантій і поручительств.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми використаних   |
|   |  |контргарантій і поручительств; суми невикористаних  |
|   |  |гарантій після закінчення строку їх дії.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  91|Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 910|Зобов'язання з кредитування, що надані банкам       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9100| А |Зобов'язання з кредитування, що надані банкам    |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитних ліній      |
|   |  |та інших зобов'язань перед банками.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зобов'язань   |
|   |  |з кредитування.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |зобов'язань (використана частина кредитів,      |
|   |  |що переходить на балансові рахунки за призначенням); |
|   |  |суми невикористаних зобов'язань після закінчення   |
|   |  |строку дії кредитного договору.           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 911|Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9110| П |Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків |
|   |  |Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань  |
|   |  |з кредитування, що отримані від банків.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |зобов'язань з кредитування.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |(використана частина кредитів, що переходить     |
|   |  |на балансові рахунки за призначенням), суми     |
|   |  |невикористаних зобов'язань після закінчення     |
|   |  |строку їх дії.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 9111| П |Зобов'язання з кредитування, що отримані       |
|   |  |від міжнародних та інших фінансових організацій   |
|   |  |Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань  |
|   |  |з кредитування, що отримані від міжнародних     |
|   |  |та інших фінансових організацій.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |зобов'язань з кредитування.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |зобов'язань (використана частина кредитів,      |
|   |  |яка переходить на балансові рахунки за призначенням);|
|   |  |суми невикористаних зобов'язань після закінчення   |
|   |  |строку їх дії.                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 912|Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9122| А |Непокриті акредитиви                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік непокритих безвідкличних |
|   |  |акредитивів у банку-емітенті. Цей рахунок також   |
|   |  |використовується в разі акцепту банком-емітентом   |
|   |  |або за його дорученням платіж
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz