…s="d_bla">| | |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |залучення коштів субординованого боргу.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3668| П |Нараховані витрати за субординованим боргом     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за субординованим боргом.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 367|Інші нараховані витрати                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3670| П |Нараховані витрати за розрахунково-касове      |
|   |  |обслуговування                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за розрахунково-касове обслуговування.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3678| П |Інші нараховані витрати               |
|   |  |Призначення рахунку: облік інших нарахованих витрат, |
|   |  |що не обліковуються на інших рахунках класів 1-3.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 369|Банківські резерви на покриття ризиків і витрат      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3690| П |Резерви за виданими зобов'язаннями          |
|   |  |Призначення рахунку: облік сформованих резервів   |
|   |  |на відшкодування можливих втрат за виданими     |
|   |  |гарантіями, іншими зобов'язаннями, що обліковуються |
|   |  |за позабалансовими рахунками.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3699| П |Резерви за іншими операціями за позабалансовими   |
|   |  |рахунками                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сформованих резервів   |
|   |  |на відшкодування можливих втрат від інших операцій, |
|   |  |що обліковуються на позабалансових рахунках.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  37|Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні    |
|   |рахунки                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 370|Клірингові рахунки                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3705| АП |Клірингові рахунки за розрахунками платіжними    |
|   |  |картками                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік взаємних грошових     |
|   |  |зобов'язань між учасниками платіжної системи     |
|   |  |за результатами клірингу під час здійснення     |
|   |  |розрахунків з використанням платіжних карток.    |
|   |  |Відкривається на балансі розрахункового банку.    |
|   |  |За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми    |
|   |  |за результатами клірингу.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 371|Дебетові суми до з'ясування                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3710| А |Дебетові суми до з'ясування             |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, які на час здійснення|
|   |  |платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків|
|   |  |через відсутність необхідних реквізитів документів. |
|   |  |За дебетом рахунку зараховуються суми до з'ясування |
|   |  |необхідних реквізитів документів.          |
|   |  |За кредитом рахунку здійснюється списання сум після |
|   |  |з'ясування їх фактичних платників та отримання    |
|   |  |підтверджень від банку-кореспондента.        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 372|Кредитові суми до з'ясування               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3720| П |Кредитові суми до з'ясування             |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, які на час      |
|   |  |надходження не можуть бути зараховані на відповідні |
|   |  |рахунки за призначенням через відсутність необхідних |
|   |  |реквізитів у документах.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми до з'ясування  |
|   |  |отримувачів коштів.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються  |
|   |  |після з'ясування їх фактичних одержувачів      |
|   |  |та отримання підтверджень від банку-кореспондента  |
|   |  |або повернення сум платнику, якщо підтвердження   |
|   |  |не надходить.                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 373|Транзитні рахунки                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3739| АП |Транзитний рахунок за іншими розрахунками      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум за іншими розрахунками|
|   |  |для подальшого зарахування на рахунки банку     |
|   |  |або рахунки клієнтів.                |
|   |  |За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми,   |
|   |  |що надалі шляхом розподілу зараховуються       |
|   |  |на відповідні рахунки за призначенням.        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  38|Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 380|Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3800| АП |Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських  |
|   |  |металів                       |
|   |  |Призначення рахунку: технічний рахунок        |
|   |  |для відображення позиції банку щодо іноземної валюти |
|   |  |та банківських металів. Рахунок використовується   |
|   |  |для відображення операцій з іноземною валютою    |
|   |  |та банківськими металами.              |
|   |  |За дебетом рахунку відображається вартість іноземної |
|   |  |валюти чи банківських металів, що збільшує коротку  |
|   |  |або зменшує довгу відкриту валютну позицію.     |
|   |  |За кредитом рахунку відображається вартість іноземної|
|   |  |валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку    |
|   |  |відкриту валютну позицію.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3801| АП |Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти    |
|   |  |та банківських металів                |
|   |  |Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку  |
|   |  |гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти |
|   |  |та банківських металів, що обліковується за рахунком |
|   |  |3800.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум    |
|   |  |іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують |
|   |  |коротку відкриту валютну позицію.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум   |
|   |  |іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують|
|   |  |довгу відкриту валютну позицію.           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 381|Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за  |
|   |позабалансовими рахунками                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3811| АП | Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються|
|   |  | за позабалансовими рахунками            |
|   |  |Призначення рахунку:  відображення  переоцінки   |
|   |  |фінансових інструментів, що обліковуються за    |
|   |  |позабалансовими рахунками, між датою операції і   |
|   |  |датою розрахунку.                  |
|   |  |За дебетом і кредитом проводиться  результат   |
|   |  |переоцінки фінансових інструментів, що куплені за |
|   |  |умовами спот, до їх справедливої вартості     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  39|Розрахунки між філіями банку               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 390|Розрахунки між філіями банку               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3900| АП |Рахунки філій, що відкриті в банку          |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум за розрахунками    |
|   |  |в національній та іноземній валюті між філіями банку.|
|   |  |Відкриваються на балансі філії.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |на користь філії банку та клієнтів.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються |
|   |  |згідно з дорученням філії банку за її власними    |
|   |  |операціями та операціями клієнтів.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3901| АП |Рахунки, що відкриті для філій банку         |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум за розрахунками    |
|   |  |в національній та іноземній валюті між філіями банку.|
|   |  |Відкриваються на балансі банку.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |на користь філії банку та клієнтів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються  |
|   |  |згідно з дорученням філії банку за її власними    |
|   |  |операціями та операціями клієнтів.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3902| А |Розрахунки за коштами, що надані філіям банку    |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум коштів, що надані   |
|   |  |філіям банку.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані|
|   |  |філіям банку.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що повернені філіями банку.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3903| П |Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані  |
|   |  |від філій банку.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від філій банку.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що повернені філіям банку.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3904| А |Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за коштами, що надані філіям банку в кореспонденції |
|   |  |з відповідними рахунками груп 608, 618, 638 класу 6. |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3905| П |Нараховані витрати за коштами, що отримані      |
|   |  |від філій банку                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за коштами, що отримані від філій банку       |
|   |  |в кореспонденції з відповідними рахунками      |
|   |  |груп 708, 718, 738 класу 7.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3906| А |Дебіторська заборгованість за операціями       |
|   |  |з готівкою між філіями банку             |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з підкріплення готівкою |
|   |  |філій банку.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за операціями з підкріплення готівкою |
|   |  |філій банку.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми з погашення   |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з готівкою між філіями банку.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3907| П |Кредиторська заборгованість за операціями      |
|   |  |з готівкою між філіями банку             |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредиторської       |
|   |  |заборгованості за операціями з підкріплення готівкою |
|   |  |філій банку.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з підкріплення готівкою |
|   |  |філій банку.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми з погашення   |
|   |  |кредиторської заборгованості за операціями      |
|   |  |з готівкою між філіями банку.            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 392|Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3928| А |Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були   |
|   |  |підтверджені філіями банків, розташованими в Україні |
|   |  |Призначення рахунку: відкриваються на балансі    |
|   |  |регіональних розрахункових палат банку для обліку  |
|   |  |дебетових сум, що не були підтверджені протягом   |
|   |  |робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, |
|   |  |якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком |
|   |  |за станом на звітну дату не повинно бути.      |
|   |  |За дебетом рахунку враховуються дебетові суми,    |
|   |  |за якими не надійшло електронне підтвердження    |
|   |  |від одержувача платежу.               |
|   |  |За кредитом рахунку здійснюється перерахування сум, |
|   |  |за якими надійшло електронне підтвердження      |
|   |  |від одержувача платежу.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3929| П |Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були   |
|   |  |підтверджені філіями банків, розташованими в Україні |
|   |  |Призначення рахунку: відкриваються на балансі    |
|   |  |розрахункових палат банку для обліку кредитових сум, |
|   |  |що не були підтверджені протягом робочого дня.    |
|   |  |Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито |
|   |  |рахунок у банку. Залишків за рахунком за станом   |
|   |  |на звітну дату не повинно бути.           |
|   |  |За кредитом рахунку враховуються суми, за якими   |
|   |  |не надійшло електронне підтвердження від одержувача |
|   |  |коштів.                       |
|   |  |За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум,  |
|   |  |за якими надійшло електронне підтвердження      |
|   |  |від одержувача платежу.               |
------------------------------------------------------------------

( Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 359 від 03.10.2005, N 457 від 13.12.2006, N 229 від 22.06.2007, N 310від 31.08.2007, N 482 від 27.12.2007 )

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції
------------------------------------------------------------------
|  41|Інвестиції в асоційовані компанії             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 410|Інвестиції в асоційовані компанії             |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4102| А |Інвестиції в асоційовані банки            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4103| А |Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові   |
|   |  |установи                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4105| А |Інвестиції в інші асоційовані компанії        |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку   |
|   |  |в асоційовані компанії.               |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій   |
|   |  |в асоційовані компанії; суми дооцінки в разі     |
|   |  |збільшення їх балансової вартості.          |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми повернення   |
|   |  |інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля  |
|   |  |банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової  |
|   |  |вартості.                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  42|Інвестиції в дочірні компанії               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 420|Інвестиції в дочірні компанії               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4202| А |Інвестиції в дочірні банки              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4203| А |Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4205| А |Інвестиції в інші дочірні компанії          |
|   |  |Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку   |
|   |  |в дочірні компанії.                 |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій   |
|   |  |в дочірні компанії; суми дооцінки в разі збільшення |
|   |  |їх балансової вартості.               |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми повернення   |
|   |  |інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля  |
|   |  |банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової  |
|   |  |вартості.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4208| А |Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за |
|   |  |інвестиціями в дочірні компанії.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  43|Нематеріальні активи                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 430|Нематеріальні активи                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4300| А |Нематеріальні активи                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості нематеріальних  |
|   |  |активів.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаних і створених нематеріальних активів;    |
|   |  |суми їх дооцінки; суми, пов'язані з поліпшенням   |
|   |  |нематеріальних активів.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |нематеріальних активів, що вибули з балансу;     |
|   |  |суми їх уцінки.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4309| КА |Накопичена амортизація нематеріальних активів    |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум накопиченої      |
|   |  |амортизації нематеріальних активів.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться сума нарахованої   |
|   |  |амортизації.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться сума накопиченої   |
|   |  |амортизації нематеріальних активів, що вибули    |
|   |  |з балансу.                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 431|Капітальні інвестиції в нематеріальні активи       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4310| А |Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію |
|   |  |нематеріальними активами               |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості капітальних   |
|   |  |інвестицій з придбання чи створення нематеріальних  |
|   |  |активів. Цей рахунок використовується до часу    |
|   |  |введення в дію нематеріальних активів.        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми з придбання   |
|   |  |чи створення нематеріальних активів до часу введення |
|   |  |їх у дію.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми введених у дію |
|   |  |нематеріальних активів.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 432|Гудвіл, що виник у результаті придбання          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4321| А |Гудвіл                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік гудвілу, що виникає    |
|   |  |в покупця в результаті придбання іншої компанії,   |
|   |  |шляхом об'єднання компаній.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості гудвілу,|
|   |  |що виникає в покупця в результаті придбання іншої  |
|   |  |компанії, шляхом об'єднання компаній.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми втрат від    |
|   |  |зменшення корисності гудвілу.            |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  44|Основні засоби                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 440|Основні засоби                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4400| А |Основні засоби                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості власних     |
|   |  |та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) основних  |
|   |  |засобів.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми придбаних    |
|   |  |основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат,   |
|   |  |спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані  |
|   |  |з поліпшенням основних засобів.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |основних засобів, що вибули з балансу;        |
|   |  |суми їх уцінки.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4409| КА |Знос основних засобів                |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум зносу основних    |
|   |  |засобів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого  |
|   |  |зносу.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зносу основних  |
|   |  |засобів, що вибули з балансу.            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 441|Інвестиційна нерухомість                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4410| А |Інвестиційна нерухомість               |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості інвестиційної  |
|   |  |нерухомості.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаної або створеної інвестиційної нерухомості;  |
|   |  |суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної  |
|   |  |нерухомості.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми  |
|   |  |вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з   |
|   |  |балансу.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4419| КА |Знос інвестиційної нерухомості            |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум зносу інвестиційної  |
|   |  |нерухомості.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого  |
|   |  |зносу.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зносу      |
|   |  |інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 443|Капітальні інвестиції за основними засобами        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4430| А |Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом  |
|   |  |і за не введеними в експлуатацію основними засобами |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій|
|   |  |за незавершеним будівництвом, придбаними основними  |
|   |  |засобами, а також засобами, що отримані у фінансовий |
|   |  |лізинг (оренду) і потребують поліпшення та не введені|
|   |  |в експлуатацію.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат      |
|   |  |на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень |
|   |  |за основними засобами, що потребують поліпшення.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі  |
|   |  |введення в експлуатацію основних засобів.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4431| А |Обладнання, що потребує монтажу           |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості придбаного банком|
|   |  |обладнання, що потребує монтажу.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаного обладнання, що потребує монтажу,     |
|   |  |переданого в монтаж.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |обладнання, введеного в експлуатацію у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  45|Інші необоротні матеріальні активи            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 450|Інші необоротні матеріальні активи            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4500| А |Інші необоротні матеріальні активи          |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості інших необоротних|
|   |  |матеріальних активів.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаних інших необоротних матеріальних активів.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших |
|   |  |необоротних матеріальних активів, що вибули.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 4509| КА |Знос інших необоротних матеріальних активів     |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум нарахованого     |
|   |  |зносу інших необоротних матеріальних активів.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого  |
|   |  |зносу інших необоротних матеріальних активів.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зносу інших   |
|   |  |необоротних матеріальних активів у разі їх вибуття. |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 453|Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в|
|   |оперативний лізинг (оренду)                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4530| А |Капітальні інвестиції за основними засобами,     |
|   |  |що отримані в оперативний лізинг (оренду)      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій|
|   |  |за основними засобами, що отримані в оперативний   |
|   |  |лізинг (оренду).                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми витрат      |
|   |  |на створення та поліпшення об'єкта оперативного   |
|   |  |лізингу (оренди) до часу його завершення.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми завершених   |
|   |  |капітальних інвестицій у створення (будівництво)   |
|   |  |інших необоротних матеріальних активів.       |
------------------------------------------------------------------

( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 359 від 03.10.2005, N 229 від 22.06.2007 )

Клас 5. Капітал банку
------------------------------------------------------------------
|  50|Статутний капітал та інші фонди банку           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 500|Статутний капітал банку                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5000| П |Зареєстрований статутний капітал банку        |
|   |  |Призначення рахунку: облік зареєстрованого статутного|
|   |  |капіталу банку.                   |
|   |  |Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми збільшення   |
|   |  |статутного капіталу після реєстрації змін згідно   |
|   |  |з законодавством України.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |зареєстрованого статутного капіталу; суми      |
|   |  |несплаченого у 
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz