…уми вартості |
|   |  |отриманого у власність майна на підставі договору  |
|   |  |застави, іпотечного договору; суми збільшення чистої |
|   |  |вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, |
|   |  |що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості    |
|   |  |реалізації.                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  35|Інші активи банку                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 350|Витрати майбутніх періодів                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3500| А |Витрати майбутніх періодів              |
|   |  |Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених|
|   |  |у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних|
|   |  |періодів. На цьому рахунку обліковується також  |
|   |  |різниця між відпускною ціною Національного банку   |
|   |  |України та номінальною вартістю ювілейних монет, |
|   |  |які є засобом платежу                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми здійснених    |
|   |  |витрат, що належать до майбутніх звітних періодів.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться списання сум,    |
|   |  |що належать до витрат звітного періоду.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 351|Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю  |
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3510| А |Дебіторська заборгованість з придбання активів    |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості з придбання активів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості з придбання активів.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості з придбання активів.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3519| А |Дебіторська заборгованість за послуги        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за послуги.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за послуги.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за послуги.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 352|Розрахунки за податками та обов'язковими платежами    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3520| А |Дебіторська заборгованість за податком на прибуток  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум авансових платежів  |
|   |  |за податком на прибуток.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми авансових    |
|   |  |платежів за податком на прибуток.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання    |
|   |  |авансових платежів після фактичного розрахунку    |
|   |  |податку на прибуток.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3521| А |Відстрочений податковий актив            |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, |
|   |  |що підлягають відшкодуванню в наступних звітних   |
|   |  |періодах.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми податку     |
|   |  |на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних |
|   |  |звітних періодах унаслідок тимчасової різниці,    |
|   |  |що підлягає вирахуванню; перенесення податкового   |
|   |  |збитку, який не включено до розрахунку зменшення   |
|   |  |податку на прибуток у звітному періоді; перенесення |
|   |  |на наступні періоди податкових пільг, якими     |
|   |  |скористатися у звітному періоді не можна.      |
|   |  |За кредитом рахунку відображається зменшення     |
|   |  |відстроченого податкового активу.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3522| А |Дебіторська заборгованість за податками       |
|   |  |та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум авансових платежів  |
|   |  |за податками та обов'язковими платежами, крім податку|
|   |  |на прибуток. За цим рахунком обліковуються авансові |
|   |  |платежі за податком на додану вартість.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми авансових    |
|   |  |платежів за податками та обов'язковими платежами,  |
|   |  |крім податку на прибуток.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми списання    |
|   |  |авансових платежів після фактичного розрахунку    |
|   |  |податків та обов'язкових платежів, крім податку   |
|   |  |на прибуток.                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 354|Дебіторська заборгованість за операціями банку з     |
|   |фінансовими інструментами                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3540| А |Дебіторська заборгованість з придбання та продажу  |
|   |  |іноземної валюти та банківських металів за рахунок  |
|   |  |банку                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості з придбання та продажу іноземної   |
|   |  |валюти та банківських металів за власними операціями.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості з придбання та продажу іноземної   |
|   |  |валюти та банківських металів.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості з придбання та продажу  |
|   |  |іноземної валюти та банківських металів.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3541| А |Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними|
|   |  |паперами для банку                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за розрахунками з придбання цінних  |
|   |  |паперів у портфелі банку.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за розрахунками з придбання цінних  |
|   |  |паперів у портфелі банку.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за розрахунками     |
|   |  |з придбання цінних паперів у портфелі банку.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3548| А |Дебіторська заборгованість за операціями з іншими  |
|   |  |фінансовими інструментами              |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум дебіторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з іншими фінансовими  |
|   |  |інструментами.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської   |
|   |  |заборгованості за операціями з іншими фінансовими  |
|   |  |інструментами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за операціями з іншими  |
|   |  |фінансовими інструментами.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 355|Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками |
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3550| А |Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих   |
|   |  |працівникам банку з витрат на відрядження.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих |
|   |  |працівникам банку на відрядження.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |виданих авансів згідно з авансовими звітами.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3551| А |Аванси працівникам банку на господарські витрати   |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих   |
|   |  |працівникам банку на господарські витрати.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих |
|   |  |працівникам банку на господарські витрати.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |виданих авансів згідно з авансовими звітами.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3552| А |Нестачі та інші нарахування на працівників банку   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нестач активів банку   |
|   |  |та інших нарахувань на працівників банку.      |
|   |  |За цим рахунком обліковується заборгованість касових |
|   |  |працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних   |
|   |  |і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб  |
|   |  |тощо.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми виявлених нестач |
|   |  |активів банку в підзвіті або нарахувань       |
|   |  |на працівників банку.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що відшкодовані|
|   |  |працівниками банку або списані відповідно      |
|   |  |до законодавства України.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3559| А |Інша дебіторська заборгованість за розрахунками   |
|   |  |з працівниками банку та іншими особами        |
|   |  |Призначення рахунку: облік дебіторської       |
|   |  |заборгованості за розрахунками з працівниками банку |
|   |  |та іншими особами за заробітною платою та іншими   |
|   |  |виплатами.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми виплаченої    |
|   |  |заробітної плати та інших виплат штатним       |
|   |  |і позаштатним працівникам банку.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |дебіторської заборгованості за розрахунками.     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 357|Інші нараховані доходи                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3570| А |Нараховані доходи за розрахунково-касове       |
|   |  |обслуговування                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів за виконаними банком операціями згідно    |
|   |  |з умовами договору.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за нарахованими доходами.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3578| А |Інші нараховані доходи                |
|   |  |Призначення рахунку: облік інших нарахованих доходів,|
|   |  |що не передбачені іншими рахунками з обліку     |
|   |  |нарахованих доходів класів 1-3.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за нарахованими доходами.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3579| А |Прострочені інші нараховані доходи          |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених інших    |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 359|Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3590| КА |Резерви під дебіторську заборгованість за операціями |
|   |  |банку                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сформованих резервів   |
|   |  |за дебіторською заборгованістю за операціями банку. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів; суми збільшення резервів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3599| КА |Резерви під заборгованість за іншими нарахованими  |
|   |  |доходами                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів під прострочену |
|   |  |заборгованість за іншими нарахованими доходами.   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  36|Інші пасиви банку                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 360|Доходи майбутніх періодів                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3600| П |Доходи майбутніх періодів              |
|   |  |Призначення рахунку: облік доходів, що отримані   |
|   |  |у звітному періоді, але які належать до майбутніх  |
|   |  |звітних періодів.                  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми доходів банків, |
|   |  |що отримані у звітному періоді, але належать     |
|   |  |до майбутніх звітних періодів.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться списання сум,     |
|   |  |що належать до доходів звітного періоду.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 361|Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю  |
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3610| П |Кредиторська заборгованість з придбання активів   |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості з придбання активів.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості з придбання активів.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості з придбання активів.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3615| П |Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом  |
|   |  |(орендою)                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом |
|   |  |(орендою).                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3619| П |Кредиторська заборгованість за послуги        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за послуги.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за послуги.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за послуги.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 362|Розрахунки за податками та обов'язковими платежами    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3620| П |Кредиторська заборгованість за податком на прибуток |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за податком на прибуток. Порядок   |
|   |  |обчислення, сплати податку до бюджету регулюється  |
|   |  |законодавчими та нормативно-правовими актами України.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за податком на прибуток, що підлягають|
|   |  |сплаті згідно з податковим обліком.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за податком на прибуток.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3621| П |Відстрочені податкові зобов'язання          |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, |
|   |  |які сплачуватимуться в наступних звітних періодах  |
|   |  |з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми податку     |
|   |  |на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних|
|   |  |періодах з тимчасових різниць, що підлягають     |
|   |  |оподаткуванню.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |відстроченого податкового зобов'язання.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3622| П |Кредиторська заборгованість за податками       |
|   |  |та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за податками та обов'язковими     |
|   |  |платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком |
|   |  |обліковується кредиторська заборгованість за податком|
|   |  |на додану вартість.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за податками та обов'язковими     |
|   |  |платежами, крім податку на прибуток, що підлягають  |
|   |  |сплаті згідно з податковим обліком.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за податками      |
|   |  |та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3623| П |Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду   |
|   |  |гарантування вкладів фізичних осіб.         |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за зборами до Фонду гарантування   |
|   |  |вкладів фізичних осіб.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за зборами до Фонду гарантування   |
|   |  |вкладів фізичних осіб.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за зборами до Фонду   |
|   |  |гарантування вкладів фізичних осіб.         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 363|Розрахунки з акціонерами (учасниками)           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3630| П |Внески за незареєстрованим статутним капіталом    |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від  |
|   |  |засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями,|
|   |  |частками, паями до реєстрації статутного капіталу.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані  |
|   |  |банком в оплату акцій (часток, паїв) до реєстрації  |
|   |  |статутного капіталу.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого |
|   |  |статутного капіталу, що перераховані на рахунки класу|
|   |  |5, або суми, повернені акціонерам (учасникам), якщо |
|   |  |випуск акцій (часток, паїв) не зареєстровано.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3631| П |Кредиторська заборгованість перед акціонерами    |
|   |  |(учасниками) банку за дивідендами          |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих банком    |
|   |  |дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після   |
|   |  |прийняття рішення загальними зборами акціонерів   |
|   |  |(учасників).                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |дивідендів за акціями (паями, частками).       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми виплачених    |
|   |  |акціонерам (учасникам) дивідендів.          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 364|Кредиторська заборгованість за операціями банку з     |
|   |фінансовими інструментами                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3640| П |Кредиторська заборгованість з придбання та продажу  |
|   |  |іноземної валюти та банківських металів за рахунок  |
|   |  |банку                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості з придбання та продажу іноземної   |
|   |  |валюти та банківських металів за власними операціями.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості з придбання та продажу іноземної   |
|   |  |валюти та банківських металів.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості з придбання та продажу |
|   |  |іноземної валюти та банківських металів.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3641| П |Кредиторська заборгованість за розрахунками     |
|   |  |за цінними паперами для банку            |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за розрахунками за цінними паперами  |
|   |  |для банку.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за розрахунками за цінними паперами  |
|   |  |для банку.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за розрахунками     |
|   |  |за цінними паперами для банку.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3648| П |Кредиторська заборгованість за операціями з іншими  |
|   |  |фінансовими інструментами              |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум кредиторської     |
|   |  |заборгованості за операціями з іншими фінансовими  |
|   |  |інструментами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської  |
|   |  |заборгованості за операціями з іншими фінансовими  |
|   |  |інструментами.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |кредиторської заборгованості за операціями з іншими |
|   |  |фінансовими інструментами.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 365|Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками|
|   |банку                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3650| П |Заборгованість працівникам банку на відрядження   |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, нарахованих     |
|   |  |працівникам банку на відрядження.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані |
|   |  |працівникам банку на відрядження.          |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені  |
|   |  |працівникам банку на відрядження.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3651| П |Заборгованість працівникам банку на господарські   |
|   |  |витрати                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, нарахованих     |
|   |  |працівникам банку на господарські витрати.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані |
|   |  |працівникам банку на господарські витрати.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені  |
|   |  |працівникам банку на господарські витрати.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3652| П |Нарахування працівникам банку за заробітною платою  |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих сум      |
|   |  |за заробітною платою та іншими виплатами відповідно |
|   |  |до законодавства України штатним і позаштатним    |
|   |  |працівникам банку.                  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані |
|   |  |працівникам банку за заробітною платою та іншими   |
|   |  |виплатами.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені  |
|   |  |працівникам банку за заробітною платою та іншими   |
|   |  |виплатами.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3653| П |Утримання з працівників банку на користь третіх осіб |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, які підлягають    |
|   |  |стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати |
|   |  |працівників банку, у тому числі прибуткового податку |
|   |  |на громадян.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводиться стягнення сум    |
|   |  |на користь третіх осіб.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводиться перерахування     |
|   |  |чи виплата сум на користь третіх осіб.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3654| П |Нараховані відпускні до сплати            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних  |
|   |  |до сплати згідно із законодавством України.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |відпускних до сплати.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми сплачених    |
|   |  |відпускних.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3658| П |Забезпечення оплати відпусток            |
|   |  |Призначення рахунку: облік сум, що спрямовуються   |
|   |  |на створення забезпечення оплати відпусток.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахування   |
|   |  |забезпечень майбутніх виплат.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми використаних   |
|   |  |забезпечень.                     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3659| П |Інша кредиторська заборгованість за розрахунками   |
|   |  |з працівниками банку та іншими особами        |
|   |  |Призначення рахунку: облік інших нарахувань     |
|   |  |працівникам банку та іншим особам, які        |
|   |  |не обліковуються за іншими рахунками групи N 365.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми інших нарахувань|
|   |  |працівникам банку та іншим особам.          |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, які сплачені  |
|   |  |за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим  |
|   |  |особам.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 366|Субординований борг банку                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3660| П |Субординований борг банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що залучені    |
|   |  |на умовах субординованого боргу банку на підставі  |
|   |  |довгострокового договору.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зарахування   |
|   |  |субординованого боргу.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернення    |
|   |  |субординованого боргу відповідно до діючих договорів |
|   |  |або в разі банкрутства чи ліквідації банку після   |
|   |  |погашення претензій усіх інших кредиторів банку.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3661| П |Облігації, емітовані банком, на умовах        |
|   |  |субординованого боргу                | 
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |облігацій, емітованих банком, на умовах       |
|   |  |субординованого боргу.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених субординованих облігацій.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості облігацій, що погашаються.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3666| КП |Неамортизований дисконт за субординованим боргом   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за субординованим боргом.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |залучення коштів субординованого боргу.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3667| П |Неамортизована премія за субординованим боргом    |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |субординованим боргом.                |
Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz