…придбані |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний    |
|   |  |період; суми неамортизованої премії в разі      |
|   |  |переведення цінних паперів до іншого портфеля банку. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3218| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами   |
|   |  |в портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з іншого портфеля; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми нарахованих   |
|   |  |процентів за цінними паперами, що переведені     |
|   |  |до іншого портфеля банку; суми нарахованих процентів,|
|   |  |що перераховані на рахунок прострочених нарахованих |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3219| А |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними  |
|   |  |паперами в портфелі банку до погашення        |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за борговими цінними паперами в портфелі   |
|   |  |банку до погашення.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих процентів.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів, списаних   |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 329|Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до |
|   |погашення                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3290| КА |Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі   |
|   |  |банку до погашення                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів, створених    |
|   |  |у зв'язку із зменшенням корисності цінних паперів  |
|   |  |у портфелі банку до погашення.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми створених    |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3291| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |до погашення                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів, створених    |
|   |  |на покриття заборгованості за нарахованими доходами |
|   |  |за борговими цінними паперами, у портфелі банку   |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  33|Цінні папери власного боргу та похідні фінансові     |
|   |зобов'язання                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 330|Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані  |
|   |банком                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3300| П |Короткострокові прості векселі, емітовані банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |короткострокових простих векселів, емітованих банком.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених короткострокових простих     |
|   |  |векселів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості короткострокових простих векселів,     |
|   |  |що погашаються.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3301| П |Акцепти, що надані за короткостроковими переказними |
|   |  |векселями                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік акцептів, що надані    |
|   |  |за короткостроковими переказними векселями.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми наданих     |
|   |  |акцептів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми оплати      |
|   |  |за наданими акцептами короткострокових переказних  |
|   |  |векселів.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3305| П |Інші короткострокові цінні папери власного боргу,  |
|   |  |емітовані банком                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших|
|   |  |короткострокових цінних паперів власного боргу, крім |
|   |  |ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених короткострокових цінних паперів |
|   |  |власного боргу.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості короткострокових цінних паперів власного  |
|   |  |боргу, що погашаються.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3306| КП |Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за короткостроковими цінними паперами власного боргу,|
|   |  |що розміщені з дисконтом.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |розміщення короткострокових цінних паперів.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3307| П |Неамортизована премія за короткостроковими цінними  |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за короткостроковими цінними паперами власного боргу,|
|   |  |що розміщені з премією.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |розміщення короткострокових цінних паперів.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду     |
|   |  |та неамортизована частина премії в разі дострокового |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3308| П |Нараховані витрати за короткостроковими цінними   |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за короткостроковими цінними паперами власного боргу.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 331|Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані   |
|   |банком                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3310| П |Довгострокові прості векселі, емітовані банком    |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |довгострокових простих векселів, емітованих банком. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості довгострокових простих векселів.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості довгострокових простих векселів,      |
|   |  |що погашаються.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3311| П |Акцепти, що надані за довгостроковими переказними  |
|   |  |векселями                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік акцептів,         |
|   |  |що надані за довгостроковими переказними векселями. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми наданих     |
|   |  |акцептів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми оплати      |
|   |  |за наданими акцептами довгострокових переказних   |
|   |  |векселів.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3315| П |Інші довгострокові цінні папери власного боргу,   |
|   |  |емітовані банком                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |інших довгострокових цінних паперів власного боргу, |
|   |  |крім ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих  |
|   |  |банком.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених довгострокових цінних паперів  |
|   |  |власного боргу.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості довгострокових цінних паперів власного   |
|   |  |боргу, що погашаються.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3316| КП |Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними  |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за довгостроковими цінними паперами власного боргу, |
|   |  |що розміщені з дисконтом.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |розміщення довгострокових цінних паперів.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3317| П |Неамортизована премія за довгостроковими цінними   |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за довгостроковими цінними паперами власного боргу, |
|   |  |що розміщені з премією.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |розміщення довгострокових цінних паперів.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду     |
|   |  |та неамортизована частина премії в разі дострокового |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3318| П |Нараховані витрати за довгостроковими цінними    |
|   |  |паперами власного боргу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за довгостроковими цінними паперами власного боргу. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 332|Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані |
|   |банком                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3320| П |Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,   |
|   |  |емітовані банком                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку,|
|   |  |що оформлені короткостроковими ощадними (депозитними)|
|   |  |сертифікатами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених короткострокових ощадних     |
|   |  |(депозитних) сертифікатів.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за короткостроковими ощадними     |
|   |  |(депозитними) сертифікатами.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3326| КП |Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними|
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за короткостроковими ощадними (депозитними)     |
|   |  |сертифікатами, що розміщені з дисконтом.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |розміщення короткострокових ощадних (депозитних)   |
|   |  |сертифікатів.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3327| П |Неамортизована премія за короткостроковими ощадними |
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за короткостроковими ощадними (депозитними)     |
|   |  |сертифікатами, що розміщені з премією.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |розміщення короткострокових ощадних (депозитних)   |
|   |  |сертифікатів.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду     |
|   |  |та неамортизована частина премії в разі дострокового |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3328| П |Нараховані витрати за короткостроковими ощадними   |
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за короткостроковими ощадними (депозитними)     |
|   |  |сертифікатами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 333|Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані  |
|   |банком                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3330| П |Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,    |
|   |  |емітовані банком                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку,|
|   |  |що оформлені довгостроковими ощадними (депозитними) |
|   |  |сертифікатами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених довгострокових ощадних      |
|   |  |(депозитних) сертифікатів.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за довгостроковими ощадними      |
|   |  |(депозитними) сертифікатами.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3336| КП |Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними |
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за довгостроковими ощадними (депозитними)      |
|   |  |сертифікатами, що розміщені з дисконтом.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |розміщення довгострокових ощадних (депозитних)    |
|   |  |сертифікатів.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний період|
|   |  |та неамортизована частина дисконту в разі      |
|   |  |дострокового погашення.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3337| П |Неамортизована премія за довгостроковими ощадними  |
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за довгостроковими ощадними (депозитними)      |
|   |  |сертифікатами, що розміщені з премією.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |розміщення довгострокових ощадних (депозитних)    |
|   |  |сертифікатів.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду     |
|   |  |та неамортизована частина премії в разі дострокового |
|   |  |погашення.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3338| П |Нараховані витрати за довгостроковими ощадними    |
|   |  |(депозитними) сертифікатами, емітованими банком   |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за довгостроковими ощадними (депозитними)      |
|   |  |сертифікатами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 334|Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком|
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3340| П |Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані |
|   |  |банком                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку,|
|   |  |що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами  |
|   |  |на вимогу, та облік не отриманих у встановлений строк|
|   |  |сум за строковими ощадними (депозитними)       |
|   |  |сертифікатами.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів|
|   |  |на вимогу.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за ощадними (депозитними)       |
|   |  |сертифікатами на вимогу.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3346| КП |Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)  |
|   |  |сертифікатами на вимогу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу,  |
|   |  |що розміщені з дисконтом.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів     |
|   |  |на вимогу.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3347| П |Неамортизована премія за ощадними (депозитними)   |
|   |  |сертифікатами на вимогу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу,  |
|   |  |що розміщені з премією.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів     |
|   |  |на вимогу.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії для зменшення витрат звітного періоду.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3348| П |Нараховані витрати за ощадними (депозитними)     |
|   |  |сертифікатами на вимогу, емітованими банком     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 335 |Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3350| П |Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в|
|   |  |торговому портфелі банку               |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими |
|   |  |опціонними контрактами в торговому портфелі банку.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за проданими опціонними контрактами під |
|   |  |час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої |
|   |  |премії опціону.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення   |
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3351| П |Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому |
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за      |
|   |  |форвардними контрактами в торговому портфелі банку. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за форвардними контрактами під час їх  |
|   |  |від'ємної переоцінки.                |
|   |  |За дебетом  рахунку  проводяться суми зменшення | 
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3352| П |Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому|
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними|
|   |  |контрактами в торговому портфелі банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх  |
|   |  |від'ємної переоцінки.                |
|   |  |За дебетом  рахунку  проводяться суми зменшення |
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 336 |Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку |
|   |хеджування                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3360| П |Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що |
|   |  |призначені для обліку хеджування           |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими|
|   |  |опціонними контрактами, що призначені для обліку   |
|   |  |хеджування.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за проданими опціонними контрактами під |
|   |  |час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої |
|   |  |премії опціону.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми  зменшення  |
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3361| П |Зобов'язання за форвардними контрактами, що     |
|   |  |призначені для обліку хеджування           |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за      |
|   |  |форвардними контрактами, що призначені для обліку  |
|   |  |хеджування.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за форвардними контрактами під час їх  |
|   |  |від'ємної переоцінки.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми  зменшення  |
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3362| П |Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що     |
|   |  |призначені для обліку хеджування           |
|   |  |Призначення рахунку: облік зобов'язань за      | 
|   |  |ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку  |
|   |  |хеджування.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх  |
|   |  |від'ємної переоцінки.                |
|   |  |За дебетом  рахунку  проводяться суми зменшення |
|   |  |вартості зобов'язань або їх погашення        |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  34|Запаси матеріальних цінностей               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 340|Запаси матеріальних цінностей               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3400| А |Запаси матеріальних цінностей на складі       |
|   |  |Призначення рахунку: облік запасів матеріальних   |
|   |  |цінностей на складі, ювілейних і пам'ятних монет   |
|   |  |карбованцевого номіналу.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми  |
|   |  |вартості придбаних ювілейних і пам'ятних монет    |
|   |  |карбованцевого номіналу за відпускною ціною     |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |запасів матеріальних цінностей, що передані     |
|   |  |зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані  |
|   |  |чи списані в разі вибуття; суми вартості       |
|   |  |реалізованих ювілейних і пам'ятних монет       |
|   |  |карбованцевого номіналу за відпускною ціною     |
|   |  |Національного банку України.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3402| А |Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб   |
|   |  |Призначення рахунку: облік запасів матеріальних   |
|   |  |цінностей, що видані в тимчасове користування,    |
|   |  |для ремонту чи реалізації.              |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |отриманих підзвітними особами матеріальних      |
|   |  |цінностей.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3403| А |Дорогоцінні метали в банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних   |
|   |  |металів у банку.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |придбаних дорогоцінних металів.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |дорогоцінних металів, що відправлені.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3407| А |Дорогоцінні метали в дорозі             |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних   |
|   |  |металів, що перебувають у дорозі.          |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості     |
|   |  |дорогоцінних металів, що відправлені.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням.  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3408| А |Необоротні активи, утримувані для продажу      |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості необоротних   |
|   |  |активів, утримуваних з метою продажу.        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про |
|   |  |продаж; суми збільшення вартості (дооцінки)     |
|   |  |необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.  |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми вартості    |
|   |  |необоротних активів, що вибули з балансу; суми    |
|   |  |зменшення вартості (уцінки) необоротних активів.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3409| А |Майно, що перейшло у власність банку         |
|   |  |як заставодержателя                 |
|   |  |Призначення рахунку: облік вартості майна,      |
|   |  |що перейшло у власність банку на підставі реалізації |
|   |  |прав заставодержателя відповідно до умов договору  |
|   |  |застави, іпотечного договору та утримується з метою |
|   |  |подальшого продажу.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться с… Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz