…| |карток згідно з інформацією, що надається |
|   |  |процесинговим центром, інші операції з використанням |
|   |  |платіжних карток.                  |
------------------------------------------------------------------

( Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління Національного банку N 457 від 01.12.2005, N 457 від 13.12.2006, N 482 від 27.12.2007, N 297 від 30.09.2008, N 458 від 06.08.2009, N 405 від 01.09.2010 )

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
------------------------------------------------------------------
|  30|Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому   |
|   |портфелі банку                      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 300|Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у   |
|   |торговому портфелі банку                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3002| А |Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, |
|   |  |що випущені банками, у торговому портфелі банку   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3003| А |Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, |
|   |  |що випущені небанківськими фінансовими установами, у |
|   |  |торговому портфелі банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3005| А |Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком |
|   |  |у торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції |
|   |  |та інші цінні папери з нефіксованим прибутком    |
|   |  |у торговому портфелі банку.             |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів, |
|   |  |що придбані.                     |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів |
|   |  |у разі їх продажу.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3007| АП |Переоцінка акцій та інших цінних паперів       |
|   |  |з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості цінних паперів,       |
|   |  |що обліковуються в торговому портфелі банку.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) цінних паперів; списані суми   |
|   |  |уцінки за цінними паперами під час їх продажу.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) цінних паперів; списані суми    |
|   |  |дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3008| А |Нараховані доходи за акціями та іншими цінними    |
|   |  |паперами з нефіксованим прибутком у торговому    |
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів  |
|   |  |за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим |
|   |  |прибутком у торговому портфелі банку.        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 301|Боргові цінні папери в торговому портфелі банку      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3010| А |Боргові цінні папери органів державної влади в    |
|   |  |торговому портфелі банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3011| А |Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування|
|   |  |в торговому портфелі банку              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3012| А |Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому |
|   |  |портфелі банку                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3013| А |Боргові цінні папери, випущені небанківськими    |
|   |  |фінансовими установами, у торговому портфелі банку  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3014| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств    |
|   |  |у торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів у торговому портфелі банку. |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані.        |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що продані.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3015| АП |Переоцінка боргових цінних паперів у торговому    |
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості боргових цінних паперів,  |
|   |  |що обліковуються в торговому портфелі банку.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані |
|   |  |суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані  |
|   |  |суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3016| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами|
|   |  |в торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані      |
|   |  |з дисконтом.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі    |
|   |  |продажу.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3017| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами |
|   |  |в торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані з премією.|
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі продажу.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3018| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами   |
|   |  |в торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами в торговому портфелі  |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми сплачених накопичених процентів під |
|   |  |час купівлі цінних паперів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми нарахованих   |
|   |  |процентів у разі продажу цінних паперів;       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 304 | Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3040| А | Активи  за  придбаними опціонними контрактами в|
|   |  |торговому портфелі банку               |
|   |  |Призначення рахунку: облік активів за придбаними  |
|   |  |опціонними контрактами в торговому портфелі банку.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості   |
|   |  |активів за придбаними опціонними  контрактами під|
|   |  |час їх позитивної переоцінки, а також суми      |
|   |  |перерахованої премії опціону.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3041| А |Активи за форвардними контрактами в торговому    |
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік активів за форвардними  |
|   |  |контрактами в торговому портфелі банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості   |
|   |  |активів за форвардними контрактами під час їх    |
|   |  |позитивної переоцінки.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3042| А |Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому    |
|   |  |портфелі банку                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними  |
|   |  |контрактами в торговому портфелі банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості   |
|   |  |активів за ф'ючерсними контрактами під час їх    |
|   |  |позитивної переоцінки.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення          |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  31|Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні    |
|   |фінансові активи, що призначені для обліку хеджування   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 310|Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у   |
|   |портфелі банку на продаж                 |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3102| А |Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, |
|   |  |що випущені банками, у портфелі банку на продаж   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3103| А |Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, |
|   |  |що випущені небанківськими фінансовими установами, у |
|   |  |портфелі банку на продаж               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3105| А |Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції |
|   |  |та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, у тому|
|   |  |числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, |
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів |
|   |  |та інвестицій, що не оформлені цінними паперами,   |
|   |  |які придбані або переведені з інших портфелів банку. |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів |
|   |  |та інвестицій, що не оформлені цінними паперами,   |
|   |  |у разі їх продажу або переведення до інших портфелів |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3107| АП |Переоцінка акцій та інших цінних паперів       |
|   |  |з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості акцій та інших цінних    |
|   |  |паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються |
|   |  |в портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів  |
|   |  |з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки    |
|   |  |під час їх продажу або переведення до інших портфелів|
|   |  |банку.                        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів   |
|   |  |з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки   |
|   |  |за цінними паперами під час їх продажу        |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3108| А |Нараховані доходи за акціями та іншими цінними    |
|   |  |паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку  |
|   |  |на продаж                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів  |
|   |  |за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим |
|   |  |прибутком, а також інвестиціями, що не оформлені   |
|   |  |цінними паперами, у портфелі банку на продаж.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 311|Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3110| А |Боргові цінні папери органів державної влади в    |
|   |  |портфелі банку на продаж               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3111| А |Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування|
|   |  |в портфелі банку на продаж              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3112| А |Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі  |
|   |  |банку на продаж                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3113| А |Боргові цінні папери, випущені небанківськими    |
|   |  |фінансовими установами, у портфелі банку на продаж  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3114| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств    |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з інших портфелів банку.               |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що продані, погашені    |
|   |  |або переведені до інших портфелів банку.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3115| АП |Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі    |
|   |  |банку на продаж                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості боргових цінних паперів,  |
|   |  |що обліковуються в портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані |
|   |  |суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу  |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані  |
|   |  |суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3116| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами в портфелі банку на продаж         |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |на продаж, що придбані з дисконтом.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу|
|   |  |або переведення цінних паперів до інших портфелів  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3117| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами |
|   |  |в портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |на продаж, що придбані з премією.          |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані       |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі продажу      |
|   |  |або переведення цінних паперів до інших портфелів  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3118| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами   |
|   |  |в портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |на продаж.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з інших портфелів; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми нарахованих   |
|   |  |процентів у разі продажу або переведення цінних   |
|   |  |паперів до інших портфелів банку; суми нарахованих  |
|   |  |процентів, що перераховані на рахунок прострочених  |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3119| А |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними  |
|   |  |паперами в портфелі банку на продаж         |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за борговими цінними паперами в портфелі   |
|   |  |банку на продаж.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих процентів.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів, списаних   |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 312|Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з    |
|   |метою продажу                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3122| А |Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з   |
|   |  |метою продажу                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3123| А |Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові   |
|   |  |установи, що утримуються з метою продажу       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3125| А |Інвестиції в інші асоційовані компанії, що      |
|   |  |утримуються з метою продажу             |
|   |  |Призначення рахунків: облік інвестицій банку в    |
|   |  |асоційовані компанії, які придбані або переведені з |
|   |  |іншого портфеля та утримуються для продажу протягом |
|   |  |12 місяців з дати їх придбання (переведення).    |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в  |
|   |  |асоційовані компанії, які придбані або переведені з |
|   |  |іншого портфеля банку та утримуються для продажу   |
|   |  |протягом 12 місяців з дати їх придбання       |
|   |  |(переведення).                    |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у  |
|   |  |разі їх продажу або переведення до іншого портфеля  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3128| А |Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані   |
|   |  |компанії, що утримуються з метою продажу       |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за |
|   |  |інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з|
|   |  |метою продажу.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 313|Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою   |
|   |продажу                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3132| А |Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою  |
|   |  |продажу                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3133| А |Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,|
|   |  |що утримуються з метою продажу            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3135| А |Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з |
|   |  |метою продажу                    |
|   |  |Призначення рахунків: облік інвестицій банку в    |
|   |  |дочірні компанії, які придбані або переведені з   |
|   |  |іншого портфеля банку та утримуються для продажу   |
|   |  |протягом 12 місяців з дати їх придбання       |
|   |  |(переведення).                    |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в  |
|   |  |дочірні компанії, які придбані або переведені з   |
|   |  |іншого портфеля банку та утримуються для продажу   |
|   |  |протягом 12 місяців з дати їх придбання       |
|   |  |(переведення).                    |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у  |
|   |  |разі їх продажу або переведення до іншого портфеля  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3138| А |Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,|
|   |  |що утримуються з метою продажу            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за |
|   |  |інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з  |
|   |  |метою продажу.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 314 |Похідні фінансові активи, що призначені для обліку    |
|   |хеджування                        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3140| А |Активи за придбаними опціонними контрактами, що |
|   |  |призначені для обліку хеджування           |
|   |  |Призначення рахунку: облік активів за придбаними  |
|   |  |опціонними контрактами, що призначені для обліку   |
|   |  |хеджування.                     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів|
|   |  |за придбаними опціонними контрактами під  час  їх |
|   |  |позитивної переоцінки, а також суми перерахованої  |
|   |  |премії опціону.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3141| А |Активи за форвардними контрактами, що призначені для|
|   |  |обліку хеджування                  |
|   |  |Призначення рахунку: облі активів за форвардними  |
|   |  |контрактами, що призначені для обліку хеджування.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості   |
|   |  |активів за форвардними контрактами під час їх    |
|   |  |позитивної переоцінки.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3142| А |Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для |
|   |  |обліку хеджування                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними |
|   |  |контрактами, що призначені для обліку хеджування.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів|
|   |  |за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної   |
|   |  |переоцінки.                     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення  |
|   |  |вартості активів або їх погашення          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 319|Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на |
|   |продаж                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3190| КА |Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі   |
|   |  |банку на продаж                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів, створених    |
|   |  |у зв'язку із зменшенням корисності цінних паперів  |
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3191| КА |Резерв під заборгованість за нарахованими доходами  |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |на продаж                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів на покриття   |
|   |  |заборгованості за нарахованими доходами за борговими |
|   |  |цінними паперами у портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  32|Цінні папери в портфелі банку до погашення        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 321|Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3210| А |Боргові цінні папери органів державної влади в    |
|   |  |портфелі банку до погашення             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3211| А |Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування|
|   |  |в портфелі банку до погашення            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3212| А |Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі  |
|   |  |банку до погашення                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3213| А |Боргові цінні папери, випущені небанківськими    |
|   |  |фінансовими установами, у портфелі банку до погашення|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3214| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств    |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів у портфелі банку       |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з іншого портфеля банку.               |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що погашені або переведені |
|   |  |до іншого портфеля банку.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3216| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами|
|   |  |в портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |до погашення, що придбані з дисконтом.        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі    |
|   |  |переведення цінних паперів до іншого портфеля банку. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 3217| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами |
|   |  |в портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами в портфелі банку    |
|   |  |до погашення, що придбані з премією.         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що … Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz