…>| | |Національним банком України, у портфелі банку |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з іншого портфеля банку.               |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що погашені або переведені |
|   |  |до іншого портфеля банку.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1426| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами, що рефінансуються Національним банком   |
|   |  |України, у портфелі банку до погашення        |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані      |
|   |  |з дисконтом, у портфелі банку до погашення.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі    |
|   |  |переведення цінних паперів до іншого портфеля банку. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1427| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані з премією,|
|   |  |у портфелі банку до погашення.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані       |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі переведення цінних|
|   |  |паперів до іншого портфеля банку.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1428| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,   |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами, що рефінансуються   |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з іншого портфеля; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми нарахованих   |
|   |  |процентів за цінними паперами, що переведені     |
|   |  |до іншого портфеля банку; суми, перераховані     |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів     |
|   |  |за борговими цінними паперами.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1429| А |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними  |
|   |  |паперами, що рефінансуються Національним банком   |
|   |  |України, у портфелі банку до погашення        |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за борговими цінними паперами,        |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку до погашення.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих процентів.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів, списаних   |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 143|Боргові цінні папери, емітовані Національним банком    |
|   |України, у портфелі банку на продаж            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1430| А |Боргові цінні папери, емітовані Національним     |
|   |  |банком України, у портфелі банку на продаж      |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів, емітованих Національним   |
|   |  |банком України, у портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з інших портфелів банку.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що продані, погашені    |
|   |  |або переведені до інших портфелів банку.       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1435| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих    |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |на продаж                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості боргових цінних паперів,  |
|   |  |емітованих Національним банком України,       |
|   |  |що обліковуються в портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані |
|   |  |суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу  |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані  |
|   |  |суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1436| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами, емітованими Національним банком України,  |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами, емітованими      |
|   |  |Національним банком України, що придбані з дисконтом,|
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу|
|   |  |або переведення цінних паперів до інших портфелів  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1437| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|   |  |емітованими Національним банком України, у портфелі |
|   |  |банку на продаж                   |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, емітованими      |
|   |  |Національним банком України, що придбані з премією, |
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані       |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі продажу      |
|   |  |або переведення цінних паперів до інших       |
|   |  |портфелів банку.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1438| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,   |
|   |  |емітованими Національним банком України,       |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами, емітованими      |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |на продаж.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з інших портфелів; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми накопичених   |
|   |  |нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 144|Боргові цінні папери, емітовані Національним банком    |
|   |України, у портфелі банку до погашення          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1440| А |Боргові цінні папери, емітовані Національним     |
|   |  |банком України, у портфелі банку до погашення    |
|   |  |Призначення рахунку: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів, емітованих Національним   |
|   |  |банком України, у портфелі банку до погашення.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з іншого портфеля банку.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що погашені або переведені |
|   |  |до іншого портфеля банку.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1446| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами, емітованими Національним банком України,  |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами, емітованими      |
|   |  |Національним банком України, що придбані з дисконтом,|
|   |  |у портфелі банку до погашення.            |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі    |
|   |  |переведення цінних паперів до іншого портфеля банку. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1447| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|   |  |емітованими Національним банком України, у портфелі |
|   |  |банку до погашення                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, емітованими      |
|   |  |Національним банком України, що придбані з премією, |
|   |  |у портфелі банку до погашення.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані       |
|   |  |або переведені з іншого портфеля банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі переведення цінних|
|   |  |паперів до іншого портфеля банку.          |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1448| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,   |
|   |  |емітованими Національним банком України,       |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами, випущеними      |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |до погашення.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з іншого портфеля; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми нарахованих   |
|   |  |процентів за цінними паперами, що переведені     |
|   |  |до іншого портфеля банку.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 149|Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що    |
|   |рефінансуються Національним банком України        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1490| КА |Резерви під знецінення боргових цінних паперів,   |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів, створених    |
|   |  |у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних  |
|   |  |паперів, що рефінансуються Національним банком    |
|   |  |України, у портфелі банку на продаж.         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1491| КА |Резерви під знецінення боргових цінних паперів,   |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів, створених    |
|   |  |у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних  |
|   |  |паперів, що рефінансуються Національним банком    |
|   |  |України, у портфелі банку до погашення.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів         |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1492| КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами |
|   |  |за борговими цінними паперами, що рефінансуються   |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку на   |
|   |  |продаж                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів на покриття   |
|   |  |заборгованості за нарахованими доходами за борговими |
|   |  |цінними паперами, що рефінансуються Національним   |
|   |  |банком України, у портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|1493 | КА |Резерви під заборгованість за нарахованими доходами |
|   |  |за борговими цінними паперами, що рефінансуються   |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |до погашення                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік резервів на покриття   |
|   |  |заборгованості за нарахованими доходами за борговими |
|   |  |цінними паперами, що рефінансуються Національним   |
|   |  |банком України, у портфелі банку до погашення.    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих   |
|   |  |резервів.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |резервів; суми використаних резервів у встановленому |
|   |  |порядку.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  15|Кошти в інших банках                   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 150|Кошти на вимогу в інших банках              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1500| АП |Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів          |
|   |  |на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших  |
|   |  |банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках;|
|   |  |отриманих кредитів овердрафт.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять  |
|   |  |на користь банку та його клієнтів.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються |
|   |  |згідно з дорученням банку за власними операціями,  |
|   |  |за операціями його клієнтів; суми коштів,      |
|   |  |що підлягають примусовому стягненню відповідно    |
|   |  |до законодавства України; суми, що обумовлені    |
|   |  |договором між банком-кореспондентом         |
|   |  |та банком - власником рахунку, у тому числі отримані |
|   |  |кредити овердрафт.                  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1502| А |Кошти банків у розрахунках              |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках,   |
|   |  |грошового покриття, розміщеного в інших банках,   |
|   |  |які вимагає банк-контрагент за різними операціями  |
|   |  |(акредитивами тощо).                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми грошового    |
|   |  |покриття за відповідними операціями, у тому числі  |
|   |  |за акредитивами тощо.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми виконаних    |
|   |  |акредитивів тощо; суми, що перераховані на рахунок  |
|   |  |простроченої заборгованості та суми списаної     |
|   |  |безнадійної заборгованості.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1507| П |Нараховані витрати за отриманими кредитами      |
|   |  |овердрафт від інших банків              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за отриманими кредитами овердрафт від інших банків. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1508| А |Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках|
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.  |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості за      |
|   |  |нарахованими доходами.                |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1509| А |Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу  |
|   |  |в інших банках                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших  |
|   |  |банках.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 151|Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1510| А |Депозити овернайт, що розміщені в інших банках    |
|   |  |Призначення рахунку: облік депозитів овернайт,    |
|   |  |що розміщені банками в інших банках строком     |
|   |  |на один робочий день.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми розміщених    |
|   |  |депозитів овернайт.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |коштів у разі закінчення строку депозиту; суми    |
|   |  |коштів, що перераховані на відповідні рахунки    |
|   |  |строкових депозитів; суми коштів, що перераховані  |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1512| А |Короткострокові вклади (депозити), що розміщені   |
|   |  |в інших банках                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових вкладів |
|   |  |(депозитів), що розміщені в інших банках.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми розміщених    |
|   |  |короткострокових вкладів (депозитів).        |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |вкладів (депозитів); суми, що перераховані      |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1513| А |Довгострокові вклади (депозити), що розміщені    |
|   |  |в інших банках                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових вкладів  |
|   |  |(депозитів), що розміщені в інших банках.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми розміщених    |
|   |  |довгострокових вкладів (депозитів).         |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернених   |
|   |  |вкладів (депозитів); суми, що перераховані      |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1514| А |Довгострокові вклади (депозити), що розміщені    |
|   |  |на умовах субординованого боргу           |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що розміщені   |
|   |  |на умовах субординованого боргу.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми розміщених    |
|   |  |вкладів (депозитів) на умовах субординованого боргу. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми повернення   |
|   |  |субординованого боргу; суми, що перераховані     |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами).         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1515| А |Неамортизована премія за строковими вкладами     |
|   |  |(депозитами), що розміщені в інших банках      |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими вкладами (депозитами), що розміщені в   |
|   |  |інших банках.                    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми премії під час  |
|   |  |розміщення строкових вкладів (депозитів).      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації  |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1516| КА |Неамортизований дисконт строковими вкладами     |
|   |  |(депозитами), що розміщені в інших банках      |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту | 
|   |  |за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в |
|   |  |інших банках.                    | 
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми дисконту під  |
|   |  |час розміщення строкових вкладів (депозитів).    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1517| А |Прострочена заборгованість за строковими вкладами  |
|   |  |(депозитами), що розміщені в інших банках      |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за строковими вкладами (депозитами), |
|   |  |що розміщені в інших банках.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми простроченої   |
|   |  |заборгованості за строковими вкладами (депозитами). |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за строковими вкладами  |
|   |  |(депозитами); суми списання безнадійної       |
|   |  |заборгованості.                   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1518| А |Нараховані доходи за строковими вкладами       |
|   |  |(депозитами), що розміщені в інших банках      |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами), що розміщені  |
|   |  |в інших банках.                   |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |доходів під час їх отримання; суми, що перераховані |
|   |  |на рахунок простроченої заборгованості        |
|   |  |за нарахованими доходами.              |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|1519 | А |Прострочені нараховані доходи за строковими     |
|   |  |вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках  |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за строковими вкладами (депозитами),     |
|   |  |що розміщені в інших банках.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих доходів.                 |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |доходів.                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 152|Кредити, що надані іншим банкам              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1520| А |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам |
|   |  |Призначення рахунку: облік заборгованості інших   |
|   |  |банків за фінансовим лізингом.            |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості  |
|   |  |за фінансовим лізингом.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за фінансовим лізингом.        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1521| А |Кредити овернайт, що надані іншим банкам       |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитів овернайт,    |
|   |  |що надані іншим банкам строком на один робочий день. |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів |
|   |  |овернайт.                      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашеної    |
|   |  |заборгованості за кредитами овернайт; суми,     |
|   |  |що перераховані на відповідні рахунки з обліку    |
|   |  |кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення; |
|   |  |суми, що перераховані на рахунок простроченої    |
|   |  |заборгованості за кредитами.             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1522| А |Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо  |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитів, що надані    |
|   |  |іншим банкам за операціями репо.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми кредитів,    |
|   |  |що надані іншим банкам за операціями репо.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли  |
|   |  |від інших банків за операціями репо.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1523| А |Короткострокові кредити, що надані іншим банкам   |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів,|
|   |  |що надані іншим банкам                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих     |
|   |  |короткострокових кредитів.              |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми, що перераховані на рахунок   |
|   |  |простроченої заборгованості за кредитами.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1524| А |Довгострокові кредити, що надані іншим банкам    |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових      |
|   |  |кредитів, що надані іншим банкам.          |
|   |  |За цим рахунком обліковуються, наприклад,      |
|   |  |субординовані кредити, що надані іншим банкам.    |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми наданих     |
|   |  |довгострокових кредитів.               |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості; суми, що пе
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz