… |За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються |
|   |  |банком згідно з дорученням Національного банку    |
|   |  |України за його власними операціями та за операціями |
|   |  |його клієнтів.                    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1308| П |Нараховані витрати за кореспондентським рахунком   |
|   |  |Національного банку України в банку         |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за кореспондентським рахунком Національного банку  |
|   |  |України в банку.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 131|Короткострокові кредити, що отримані від Національного  |
|   |банку України                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1310| П |Кредити овернайт, що отримані від Національного   |
|   |  |банку України шляхом рефінансування         |
|   |  |Призначення рахунку: облік кредитів овернайт,    |
|   |  |що отримані від Національного банку України через  |
|   |  |постійно діючу лінію рефінансування строком     |
|   |  |на один робочий день.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми кредитів    |
|   |  |овернайт, що отримані від Національного банку України|
|   |  |шляхом рефінансування.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за кредитами овернайт; суми,     |
|   |  |що перераховані на рахунок простроченої       |
|   |  |заборгованості за короткостроковими кредитами.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1311| П |Кошти, що отримані від Національного банку України  |
|   |  |за операціями репо                  |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів, що отримані    |
|   |  |від Національного банку України за операціями репо. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |за операціями репо.                 |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми, які повернені  |
|   |  |Національному банку України за операціями репо.   |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1312| П |Короткострокові кредити, що отримані         |
|   |  |від Національного банку України шляхом рефінансування|
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів,|
|   |  |що отримані від Національного банку України шляхом  |
|   |  |рефінансування.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми короткострокових|
|   |  |кредитів, що отримані від Національного банку України|
|   |  |шляхом рефінансування.                |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за короткостроковими кредитами,    |
|   |  |що отримані від Національного банку України шляхом  |
|   |  |рефінансування; суми, що перераховані на рахунок   |
|   |  |простроченої заборгованості за короткостроковими   |
|   |  |кредитами.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1313| П |Короткострокові стабілізаційні кредити,       |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |Призначення рахунку: облік короткострокових     |
|   |  |стабілізаційних кредитів, що отримані        |
|   |  |від Національного банку України.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |короткострокових стабілізаційних кредитів.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за отриманими кредитами; суми,    |
|   |  |що перераховані на рахунок простроченої       |
|   |  |заборгованості за короткостроковими кредитами.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1315| П |Неамортизована премія за короткостроковими      |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |короткостроковими кредитами, що отримані від     |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування витрат за звітний період. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1316| КП |Неамортизований дисконт за короткостроковими     |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за короткостроковими кредитами, що отримані     |
|   |  |з дисконтом від Національного банку України.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту     |
|   |  |за кредитами, що отримані від Національного     |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1317| П |Прострочена заборгованість за короткостроковими   |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за короткостроковими кредитами,    |
|   |  |що отримані від Національного банку України.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми простроченої  |
|   |  |заборгованості за отриманими кредитами.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за отриманими кредитами. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1318| П |Нараховані витрати за короткостроковими кредитами,  |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за короткостроковими кредитами, що отримані від   |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 132|Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку|
|   |України                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1322| П |Довгострокові кредити, що отримані від Національного |
|   |  |банку України                    |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, |
|   |  |що отримані від Національного банку України, крім  |
|   |  |визначених у рахунках 1323, 1325.          |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |довгострокових кредитів.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за отриманими довгостроковими     |
|   |  |кредитами; суми, що перераховані на рахунок     |
|   |  |простроченої заборгованості за довгостроковими    |
|   |  |кредитами.                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
|1323 | П |Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані  |
|   |  |від Національного банку України           |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових      |
|   |  |стабілізаційних кредитів, що отримані        |
|   |  |від Національного банку України.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |довгострокових стабілізаційних кредитів.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за отриманими кредитами; суми,    |
|   |  |що перераховані на рахунок простроченої       |
|   |  |заборгованості за довгостроковими кредитами.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1324| П |Довгострокові кредити, що отримані від Національного |
|   |  |банку України за рахунок коштів міжнародних     |
|   |  |фінансових організацій                |
|   |  |Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.|
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |довгострокових кредитів.               |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |заборгованості за отриманими кредитами; суми,    |
|   |  |перераховані на рахунок простроченої заборгованості |
|   |  |за довгостроковими кредитами.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1325| П |Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |довгостроковими кредитами, що отримані від      |
|   |  |Національного банку України             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії за    |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України.                       |
|   |  |За дебетом рахунку роводяться суми амортизації премії|
|   |  |під час нарахування витрат за звітний період.    |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1326| КП |Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами,|
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за довгостроковими кредитами, що отримані з дисконтом|
|   |  |від Національного банку України.           |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту     |
|   |  |за кредитами, що отримані від Національного банку  |
|   |  |України.                       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1327| П |Прострочена заборгованість за довгостроковими    |
|   |  |кредитами, що отримані від Національного банку    |
|   |  |України                       |
|   |  |Призначення рахунку: облік простроченої       |
|   |  |заборгованості за довгостроковими кредитами,     |
|   |  |що отримані від Національного банку України.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми простроченої  |
|   |  |заборгованості за отриманими кредитами.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми погашення    |
|   |  |простроченої заборгованості за отриманими кредитами. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1328| П |Нараховані витрати за довгостроковими кредитами,   |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за довгостроковими кредитами, що отримані      |
|   |  |від Національного банку України.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 133|Строкові вклади (депозити) Національного банку України  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1332| П |Короткострокові вклади (депозити)          |
|   |  |Національного банку України             |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів          |
|   |  |за короткостроковими вкладами (депозитами),     |
|   |  |що отримані від Національного банку України.     |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |на короткострокові вклади (депозити).        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених    |
|   |  |коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).  |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1334| П |Довгострокові вклади (депозити)           |
|   |  |Національного банку України             |
|   |  |Призначення рахунку: облік коштів за довгостроковими |
|   |  |вкладами (депозитами), що отримані від Національного |
|   |  |банку України.                    |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми коштів,     |
|   |  |що отримані від Національного банку України     |
|   |  |на довгострокові вклади (депозити).         |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів|
|   |  |за довгостроковими вкладами (депозитами).      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1335| П |Неамортизована премія за строковими вкладами     |
|   |  |(депозитами) Національного банку України       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за |
|   |  |строковими вкладами (депозитами), що отримані від  |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми премії під час |
|   |  |отримання строкових вкладів (депозитів).       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування витрат за звітний період. |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1336| КП |Неамортизований дисконт за строковими вкладами    |
|   |  |(депозитами) Національного банку України       |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за строковими вкладами (депозитами), що отримані від |
|   |  |Національного банку України.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час |
|   |  |отримання строкових вкладів (депозитів).       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування витрат за звітний    |
|   |  |період.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1338| П |Нараховані витрати за строковими вкладами      |
|   |  |(депозитами)                     |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих витрат    |
|   |  |за отриманими строковими вкладами (депозитами)    |
|   |  |від Національного банку України.           |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат.                       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |витрат під час їх сплати.              |
|-----+----------------------------------------------------------|
|  14|Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються   |
|   |Національним банком України, та цінні папери, емітовані  |
|   |Національним банком України                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 140|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним   |
|   |банком України, у торговому портфелі банку        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1400| А |Облігації внутрішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |торговому портфелі банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1401| А |Облігації зовнішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |торговому портфелі банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1402| А |Боргові цінні папери органів державної влади та   |
|   |  |місцевого самоврядування, що рефінансуються     |
|   |  |Національним банком України, у торговому портфелі  |
|   |  |банку                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1403| А |Боргові цінні папери, випущені банками та      |
|   |  |небанківськими фінансовими установами, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |торговому портфелі банку               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1404| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств,    |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів, що рефінансуються      |
|   |  |Національним банком України, у торговому портфелі  |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості боргових цінних паперів, що придбані.    |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що продані.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1405| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються|
|   |  |Національним банком України, у торговому портфелі  |
|   |  |банку                        |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості боргових цінних паперів,  |
|   |  |що обліковуються в торговому портфелі банку.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані |
|   |  |суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу. |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані  |
|   |  |суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.|
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1406| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами, що рефінансуються Національним банком   |
|   |  |України, у торговому портфелі банку         |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого     |
|   |  |дисконту за борговими цінними паперами, що придбані |
|   |  |з дисконтом, у торговому портфелі банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані.      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі    |
|   |  |продажу.                       |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1407| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані з премією,|
|   |  |у торговому портфелі банку.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі продажу.     |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1408| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,   |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у торговому портфелі банку              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами, що рефінансуються   |
|   |  |Національним банком України, у торговому портфелі  |
|   |  |банку.                        |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми сплачених накопичених процентів під |
|   |  |час купівлі цінних паперів.             |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми накопичених   |
|   |  |процентів у разі продажу цінних паперів.       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 141|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним   |
|   |банком України, у портфелі банку на продаж        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1410| А |Облігації внутрішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку на продаж               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1411| А |Облігації зовнішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку на продаж               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1412| А |Боргові цінні папери органів державної влади та   |
|   |  |місцевого самоврядування, що рефінансуються     |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку на   |
|   |  |продаж                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1413| А |Боргові цінні папери, випущені банками та      |
|   |  |небанківськими фінансовими установами, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку на продаж               |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1414| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств,    |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів, що рефінансуються      |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |на продаж.                      |
|   |  |За дебетом рахунків проводяться суми номінальної   |
|   |  |вартості цінних паперів, що придбані або переведені |
|   |  |з інших портфелів банку.               |
|   |  |За кредитом рахунків проводяться суми номінальної  |
|   |  |вартості цінних паперів, що продані, погашені або  |
|   |  |переведені до інших портфелів банку.         |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1415| АП |Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються|
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |на продаж                      |
|   |  |Призначення рахунку: облік результатів переоцінки  |
|   |  |до справедливої вартості боргових цінних паперів,  |
|   |  |що обліковуються в портфелі банку на продаж.     |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми збільшення    |
|   |  |вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані |
|   |  |суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу  |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми зменшення    |
|   |  |вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані  |
|   |  |суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу |
|   |  |або переведення до інших портфелів банку.      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1416| КА |Неамортизований дисконт за борговими цінними     |
|   |  |паперами, що рефінансуються Національним банком   |
|   |  |України, у портфелі банку на продаж         |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані      |
|   |  |з дисконтом, у портфелі банку на продаж.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого|
|   |  |дисконту за цінними паперами, що придбані      |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |дисконту під час нарахування доходів за звітний   |
|   |  |період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу|
|   |  |або переведення цінних паперів до інших портфелів  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1417| А |Неамортизована премія за борговими цінними паперами, |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік неамортизованої премії  |
|   |  |за борговими цінними паперами, що придбані з премією,|
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої |
|   |  |премії за цінними паперами, що придбані       |
|   |  |або переведені з інших портфелів банку.       |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми амортизації   |
|   |  |премії під час нарахування доходів за звітний період;|
|   |  |суми неамортизованої премії в разі продажу      |
|   |  |або переведення цінних паперів до інших портфелів  |
|   |  |банку.                        |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1418| А |Нараховані доходи за борговими цінними паперами,   |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку на продаж              |
|   |  |Призначення рахунку: облік нарахованих доходів    |
|   |  |за борговими цінними паперами, що рефінансуються   |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку    |
|   |  |на продаж.                      |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів за цінними   |
|   |  |паперами, що переведені з інших портфелів; суми   |
|   |  |сплачених накопичених процентів під час купівлі   |
|   |  |цінних паперів.                   |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих   |
|   |  |процентів під час їх отримання; суми накопичених   |
|   |  |нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; |
|   |  |суми нарахованих процентів під час переведення    |
|   |  |до інших портфелів банку; суми, що перераховані   |
|   |  |на рахунок прострочених нарахованих доходів     |
|   |  |за борговими цінними паперами.            |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1419| А |Прострочені нараховані доходи за борговими цінними  |
|   |  |паперами, що рефінансуються Національним банком   |
|   |  |України, у портфелі банку на продаж         |
|   |  |Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих |
|   |  |доходів за борговими цінними паперами,        |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку на продаж.             |
|   |  |За дебетом рахунку проводяться суми прострочених   |
|   |  |нарахованих процентів.                |
|   |  |За кредитом рахунку проводяться суми отриманих    |
|   |  |процентів; суми нарахованих процентів, списаних   |
|   |  |у встановленому порядку.               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 142|Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним   |
|   |банком України, у портфелі банку до погашення       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1420| А |Облігації внутрішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку до погашення             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1421| А |Облігації зовнішньої державної позики, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку до погашення             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1422| А |Боргові цінні папери органів державної влади та   |
|   |  |місцевого самоврядування, що рефінансуються     |
|   |  |Національним банком України, у портфелі банку до   |
|   |  |погашення                      |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1423| А |Боргові цінні папери, випущені банками та      |
|   |  |небанківськими фінансовими установами, що      |
|   |  |рефінансуються Національним банком України, у    |
|   |  |портфелі банку до погашення             |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 1424| А |Боргові цінні папери нефінансових підприємств,    |
|   |  |що рефінансуються Національним банком України,    |
|   |  |у портфелі банку до погашення            |
|   |  |Призначення рахунків: облік номінальної вартості   |
|   |  |боргових цінних паперів, що рефінансуються      |
Продолжение »
					
Сделать бесплатный сайт с uCoz